Gezondheid en structuurfondsen

Het EU-cohesiebeleid en gezondheid

Het EU-cohesiebeleid moet de economische en sociale ongelijkheid tussen verschillende regio's in Europa verminderen, vooral met behulp van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen).

Gezondheid wordt meer en meer gezien als een belangrijke factor voor de ontwikkeling en het concurrentievermogen van de regio's en komt daarom in aanmerking voor steun uit de ESI-fondsen:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling financiert gezondheidsinfrastructuur en -apparatuur, e-gezondheid, onderzoek en hulp voor het mkb,
  • het Europees Sociaal Fonds financiert activiteiten in verband met actief en gezond ouder worden, bevordering van een gezonde levensstijl, aanpak van gezondheidsverschillen, ondersteuning van de gezondheidswerkers en capaciteitsopbouw bij de overheid.

Dankzij de principes van de ESI-fondsen voor 2014-2020 kunnen nationale en regionale autoriteiten de middelen van de ESI-fondsen optimaal benutten en daarmee voor een globale beleidsaanpak zorgen.

Hoe krijgt u financiële steun van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor investeringen in gezondheid?

De Commissie heeft voor de lidstaten en begunstigden een gids   over investeren in gezondheid met steun van de ESI-fondsen samengesteld.

Lees meer over het Cohesiebeleid 2014-2010 en ontdek of uw projectidee past bij de prioriteiten van de ESIF-programma's in uw land of regio.

Lees meer over het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen  voor gezondheid. 

Samenwerking met lidstaten

Alleen de lidstaten zijn bevoegd voor gezondheidszorg. Zij nemen en implementeren de investeringsbesluiten voor de gezondheidssector. De Commissie streeft samen met de lidstaten  naar een beter gebruik van de structuurfondsen in de gezondheidszorg en naar een betere uitwisseling van doeltreffende oplossingen.