Egészségügy és a strukturális alapok

Az EU kohéziós politikája és az egészségügy

Az Európai Unió kohéziós politikája az európai régiók közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket hivatott csökkenteni – elsősorban az európai strukturális és beruházási alapok révén.

Egyre többen jutnak arra a felismerésre, hogy az egészségügyi beruházások meghatározóak egy régió fejlettsége vagy versenyképessége szempontjából. E beruházások több területen is méltán tarthatnak igényt az alábbi európai strukturális és beruházási alapok forrásaira:

  • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – egészségügyi infrastruktúrák és gyógyászati berendezések fejlesztéséhez, e-egészségügyi beruházásokhoz, kutatásokhoz, valamint a kkv-k támogatásához biztosít forrásokat;
  • Európai Szociális Alap (ESZA) – forrásai a tevékeny és egészséges időskor biztosítására, egészségfejlesztésre, az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelésére, az egészségügyben dolgozók támogatására és a közigazgatási kapacitás növelésére fordíthatók.

A vonatkozó szabályok révén a 2014–2020 közötti időszakban csak olyan beruházások részesülhetnek az európai strukturális és beruházási alapok támogatásából, amelyek esetében a nemzeti és regionális hatóságok hatékonyan használják fel a forrásokat, és amelyek illeszkednek a szakpolitika átfogó stratégiai elképzeléseihez.

Hogyan hívhatók le egészségügyi beruházások céljaira az európai strukturális és beruházási alapok forrásai?

A Bizottság útmutatót  készített a tagállamok és a leendő kedvezményezettek számára, melyben ismerteti, hogy az egészségügy terén milyen beruházásokhoz lehet felhasználni az európai strukturális és beruházási alapok forrásait.

Ismerje meg részleteiben is a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló kohéziós politikát, és nézzen utána, hogy projektötlete egybevág-e az európai strukturális és beruházási alapok kapcsán országában/régiójában meghirdetett programok kiemelt céljaival.

Tájékozódjon arról, hogy az egészségügy terén hogyan használhatóak fel az európai strukturális és beruházási alapok . 

Együttműködés a tagállamokkal

Az egészségügyi ellátás biztosítása teljes mértékben tagállami hatáskör: az egészségügyi ágazatot érintő beruházásokról a tagállamok döntenek, azokat ők határozzák meg és hajtják végre. A Bizottság azzal járul hozzá a tagállamok munkájához , hogy növeli mozgásterüket a strukturális alapoknak az egészségügy terén való felhasználásában, és megteremti az alapjait a hathatós megoldások cseréjének.