Sundhed og strukturfonde

EU's samhørighedspolitik og sundhed

Målet med EU's samhørighedspolitik er at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem regionerne i Europa – hovedsagelig gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF).

Sundhed anerkendes i stigende grad som et vigtigt aktiv for regional udvikling og konkurrenceevne og er berettiget til støtte fra ESIF til investeringer inden for forskellige områder:

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling – finansierer sundhedsinfrastruktur og -udstyr, e-sundhed, forskning og støtte til SMV'er.
  • Den Europæiske Socialfond – finansierer sundhedsaktiviteter forbundet med aktiv og sund aldring, sundhedsfremme og bekæmpelse af uligheder på sundhedsområdet, støtte til sundhedspersonale og styrkelse af den offentlige forvaltnings kapacitet

Principperne bag ESIF 2014-2020 sikrer, at midlerne anvendes effektivt af de nationale og regionale myndigheder, og at anvendelsen stemmer overens med en overordnet politisk strategi.

Hvordan får du støtte til sundhedsinvesteringer fra den europæiske struktur- og investeringsfonde?

Kommissionen har offentliggjort en vejledning  til medlemslandene og støttemodtagerne om mulige sundhedsinvesteringer under ESIF.

Læs mere om samhørighedspolitikken for 2014-2020, og find ud af, om dit projekt falder ind under prioriteterne i ESIF-programmet i dit land/din region.

Mere information om brugen af de europæiske struktur- og investeringsfonde til sundhed . 

Samarbejde med medlemslandene

Medlemslandene har fuld kompetence med hensyn til levering af sundhedsydelser. De kan selv beslutte, udforme og gennemføre investeringer i sundhedssektoren. Kommissionen arbejder sammen med medlemslandene  om at øge deres kapacitet til forvaltning af strukturfondene på sundhedsområdet og fremme udveksling af effektive løsninger.