Zdraví a strukturální fondy

Politika soudržnosti EU a zdraví

Cílem evropské politiky soudržnosti je omezit ekonomické a sociální nerovnosti mezi regiony Unie. EU tak činí zejména prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy).

Zdraví je stále více považováno za důležité aktivum pro regionální rozvoj a konkurenceschopnost, a proto může tato oblast v rámci různých investičních cílů využívat prostředky z ESI fondů:

  • Evropský fond pro regionální rozvoj – financuje se z něj zdravotnická infrastruktura a vybavení, elektronické zdravotnictví, výzkum a podpora malých a středních podniků
  • Evropský sociální fond – financují se z něj činnosti v oblasti zdraví spojené s aktivním a zdravým stárnutím, s propagací zdraví a řešením nerovností v oblasti zdraví, s podporou zdravotnického personálu a s posilováním kapacit veřejné správy.

Zásady ESI fondů (2014–2020) zajišťují, aby vnitrostátní a regionální orgány používaly finanční prostředky efektivně a financování odpovídalo celkové politické strategii.

Jak získat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů na investice do zdravotnictví?

Evropská komise zveřejnila průvodce  možnostmi investování do zdravotnictví v rámci ESI fondů, který je určen členským států a konkrétním příjemcům.

Přečtěte si další informace o politice soudržnosti na období 2014–2020 a zjistíte, zda záměr vašeho projektu odpovídá prioritám programů financování z ESI fondů ve vaší zemi či vašem regionu.

Více informací o využívání evropských strukturálních a investičních fondů pro oblast zdraví  

Spolupráce s členskými státy

Poskytování zdravotní péče je plně v kompetenci členských států. Samy rozhodují o investicích do zdravotnictví a patřičným způsobem je také realizují. Evropská komise spolupracuje s členskými státy  s cílem zlepšit správu finančních prostředků ve zdravotnictví a podpořit výměnu účinných řešení.