Strukturfonderna och folkhälsa

Hälsosamarbete med EU-länderna

Kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet samarbetar med EU-länderna när det gäller att förvalta EU-bidrag till hälso- och sjukvårdsprojekt.

EU-länderna har det fulla ansvaret för hälso- och sjukvården, och de beslutar om och investerar i hälsoprojekt. EU-länderna och kommissionen samordnar tillsammans finansieringen av EU:s struktur- och investeringsfonder . EU-länderna ansvarar därefter för att investeringarna görs på hemmaplan.

Läs mer om hälsoprojekt som får stöd från strukturfonderna i ditt land eller din region (välj temat ”hälsa”).

Diskussioner mellan EU-länderna

Kommissionen stöder EU-ländernas diskussioner om hur man bäst investerar i hälsa.

Under 2012 och 2013 diskuterade en arbetsgrupp från EU-länderna hälso- och sjukvårdssystemen och redogjorde för hur strukturfonderna effektivt och framgångsrikt kan användas för hälsoinvesteringar.

Gruppen utarbetade en verktygslåda som hälsomyndigheterna kan använda för att förvalta fonderna och ge råd om hur de kan användas.

Med hjälp av verktygslådan kan man redogöra för de politiska principerna och ge konkreta råd för effektiv planering, utformning, förvaltning och utvärdering av hälsofinansiering.

Tekniskt stöd

Ett resultat av diskussionerna var insatsen för ett effektivt utnyttjande av EU:s struktur- och investeringsfonder för hälsoinvesteringar i folkhälsoprogrammet.

Inom insatsen (2014–2015) har man kartlagt EU-ländernas planerade stöd till hälsoprojekt genom struktur- och investeringsfonderna 2014–2020 och gett investeringsråd till hälsomyndigheterna.

  • Kartläggningen av stödet till hälsoprojekt innehåller en analys för EU som helhet och sammanställningar för de enskilda länderna.
  • En vägledning visar hur du kan planera och investera i hälsoprojekt.
  • Det finns också en teknisk verktygslåda som omfattar instrumenten och mekanismerna i struktur- och investeringsfonderna 2014–2020, utvärdering av investeringar, inbjudan att lämna förslag, indikatorer och nya koncept och modeller för vården.

Tolv seminarier i EU-länderna och två makroregionala seminarier har anordnats, där EU-länderna har diskuterat struktur- och investeringsfonderna och hälsofrågor.

Insatsen genomfördes av EY Prag och leddes av kommissionen enligt ett kontrakt som förvaltades av Chafea, genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor.