Zdravje in strukturni skladi

Sodelovanje z državami članicami

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane si skupaj z državami članicami prizadeva povečati zmogljivosti na področju upravljanja sredstev v zdravstvu.

Države članice so v celoti pristojne za izvajanje zdravstvenega varstva in odločajo o vlaganju v zdravstvo, njegovi obliki in izvedbi. Obseg in način financiranja iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov  usklajujejo skupaj z Evropsko komisijo. Države članice so nato odgovorne za izvajanje naložb v nacionalnem okviru.

Projekti, ki so prejeli sredstva iz strukturnih skladov za zdravstvo, po državi članici in regiji (izberite področje „Zdravje“).

Dialog z državami članicami

Evropska komisija podpira dialog držav članic o tem, kako kar najbolje vlagati v zdravstvo.

V okviru razmisleka o zdravstvenih sistemih (2012–2013) je delovna skupina, v kateri sodelujejo predstavniki držav članic, izmenjala izkušnje in opredelila skupne „dejavnike za uspešno in učinkovito uporabo sredstev strukturnih skladov pri naložbah v zdravstvo“.

Skupina je pripravila smernice, namenjene zdravstvenim organom, ki upravljajo z evropskimi sredstvi ali svetujejo glede njihove uporabe.

Smernice vsebujejo načela politike in konkretna priporočila za učinkovito načrtovanje, oblikovanje, upravljanje in oceno sredstev za zdravstvo.

Tehnična podpora

Zgoraj navedenemu dialogu je v okviru zdravstvenega programa sledil ukrep Učinkovita uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIF) za naložbe v zdravstvo.

Ukrep (2014–2015) določa finančna sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki jih v obdobju 2014–2020 države članice načrtujejo za zdravstvo, ter zdravstvenim organom zagotavlja smernice za uspešne naložbe.

Na dvanajstih nacionalnih delavnicah in dveh makroregionalnih delavnicah so države članice razpravljale o vidikih skupnega interesa v zvezi z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi in zdravstvom.

Ukrep, ki ga je usmerjala Evropska komisija, je izvedel EY Praga na podlagi pogodbe z Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA).