Sănătatea şi fondurile structurale

Cooperarea cu statele membre

Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară din cadrul Comisiei (SANTE) colaborează îndeaproape cu statele membre pentru ca acestea să-și consolideze capacitățile în ceea ce privește gestionarea fondurilor în sectorul sanitar.

Statele membre au competențe depline cu privire la furnizarea de servicii de asistență medicală și decid, definesc și pun în aplicare investițiile în sectorul sanitar. În ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) , statele membre coordonează, alături de Comisia Europeană, domeniul de aplicare și modalitățile de finanțare. Statele membre sunt responsabile cu implementarea investițiilor la nivel național.

Puteți consulta exemple de proiecte care utilizează fonduri structurale pentru domeniul medical, după stat membru și regiune (selectați tema „sănătate”).

Dialogul dintre statele membre

Comisia sprijină dialogul dintre statele membre privind cele mai bune modalități de a investi în domeniul sănătății.

În cadrul unui proces de reflecție privind sistemele de sănătate (2012-2013), reprezentanții statelor membre, reuniți în cadrul unui grup de lucru, au făcut schimb de experiență și au definit o serie de „factori de succes în utilizarea eficientă a fondurilor structurale pentru sănătate”.

Acest grup a elaborat un set de instrumente destinat autorităților sanitare care gestionează fonduri sau oferă consiliere cu privire la implementarea lor.

Setul de instrumente prezintă principii de politică și recomandări concrete pentru planificarea eficientă, conceperea, gestionarea și evaluarea finanțării în domeniul sănătății.

Asistență tehnică

Acțiunea „Utilizarea eficientă a fondurilor europene structurale și de investiții (fondurile ESI) pentru investițiile în sănătate”, din cadrul programului de sănătate, s-a bazat pe dialogul menționat mai sus.

Acțiunea (2014-2015) a analizat finanțarea din fondurile ESI planificată de către statele membre în materie de sănătate pentru perioada 2014-2020 și a furnizat orientări ample autorităților sanitare în vederea realizării unor investiții reușite.

  • Inventarierea utilizării fondurilor ESI în domeniul sănătății conține o analiză a finanțării acordate în cele 28 de state membre ale UE și a fișelor individuale pe țări.
  • A fost elaborat un ghid referitor la modalitățile de abordare eficientă a planificării și implementării în materie de investiții în sănătate.
  • De asemenea, a fost creat un set de instrumente tehnice și manageriale care acoperă instrumentele și mecanismele pentru fondurile ESI 2014-2020, evaluarea investițiilor, cereri de propuneri, indicatori, precum și noi concepte și modele în materie de sănătate.

Au fost organizate 12 ateliere naționale și 2 ateliere macroregionale, care să permită discuții între statele membre cu privire la aspecte de interes comun privind fondurile ESI și sănătatea.

Acțiunea a fost pusă în aplicare de EY Praga și a fost condusă de Comisie, în temeiul unui contract gestionat de Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA).