Egészségügy és a strukturális alapok

Együttműködés a tagállamokkal

A Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága segítséget nyújt a tagállamoknak ahhoz, hogy hatékonyabban tudják kezelni az egészségügyi beruházásokhoz lehívható forrásokat.

Az egészségügyi ellátás biztosítása teljes mértékben tagállami hatáskör: az egészségügyi ágazatot érintő beruházásokról a tagállamok döntenek, azokat ők határozzák meg és hajtják végre. Az európai strukturális és beruházási alapok  vonatkozásában a tagállamok az Európai Bizottsággal közösen szabályozzák a finanszírozás hatókörét és feltételeit. A tagállamok felelnek a finanszírozott beruházások nemzeti szintű végrehajtásáért.

Példák a strukturális alapokból részesülő, egészségügyet érintő projektekre, tagállamok és régiók szerint (témaként válassza ki az egészségügyet)

Tagállamok közötti párbeszéd

A Bizottság munkájával támogatja a tagállamok közötti párbeszédet, hogy kölcsönösen megismerjék, milyen beruházásokat tartanak a leginkább célravezetőnek az egészségügy területén.

Az egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos reflexiós folyamat (2012–2013) során a tagállamok képviselői egy munkacsoporton belül megosztották egymással tapasztalataikat, és meghatározták „azokat a tényezőket, amelyek növelik a strukturális alapok egészségügyi beruházásokra való felhasználásának hatékonyságát”.

A munkacsoport eszköztárat készített a szóban forgó alapokat kezelő vagy a végrehajtással kapcsolatban tanácsadást nyújtó egészségügyi hatóságok számára.

Az eszköztár a szakpolitikai elvek ismertetésén túlmenően konkrét ajánlásokkal él az egészségügyi beruházások finanszírozásának megtervezésével, kialakításával, kezelésével és értékelésével kapcsolatban.

Technikai támogatás

A fent említett párbeszéd folyományaként az EU egészségügyi programja keretében olyan cselekvési program indult, amely az egészségügy területén az európai strukturális és beruházási alapok eredményes felhasználását szolgálja.

A cselekvési program (2014–2015) feltérképezte, hogy az egészségügy terén a tagállamok milyen beruházásokat terveznek finanszírozni az európai strukturális és beruházási alapok forrásaiból a 2014–2020-as időszakban, és az eredményes végrehajtás érdekében részletes útmutatással szolgált az egészségügyi hatóságok számára:

  • Az esb-alapok egészségügyi beruházásokra való felhasználásának feltérképezése során elemzés készült, amely a 28 uniós tagállam egészségfinanszírozási helyzetét együtt és – az egyes országok adatlapjai szerint – külön-külön is bemutató adatokra épül.
  • Külön útmutató készült arról, hogyan érdemes megközelíteni az egészségügyi beruházások tervezését és végrehajtását.
  • Technikai és vezetői eszköztár is rendelkezésre áll, amely többek között a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan bemutatja az európai strukturális és beruházási alapok eszközeit és mechanizmusait, a beruházások értékelésének módját, a pályázati felhívásokat, az indikátorokat, valamint az egészségügyi ellátásban megjelenő új fogalmakat és modelleket.

A tagállamoknak további lehetőséget biztosított a párbeszédre az a tizenkét nemzeti és két makroregionális műhelytalálkozó, amelyen megvitatták az európai strukturális és beruházási alapok egészségügyi célú felhasználásának mindenkit érintő szempontjait.

A cselekvési programot a Bizottság irányítása alatt az EY prágai irodája hajtotta végre a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) által kezelt szerződés alapján.