Sundhed og strukturfonde

Samarbejde med medlemslandene

Kommissionens GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed (SANTE) samarbejder med medlemslandene for at styrke deres kapacitet til at forvalte midler i sundhedssektoren.

Medlemslandene har fuld kompetence i sundhedsplejen, og de bestemmer, fastlægger og gennemfører investeringer i sundhedssektoren. Hvad angår de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) , koordinerer medlemslandene omfanget af og reglerne for finansieringen med Europa-Kommissionen. Medlemslandene har derefter ansvaret for gennemførelsen af investeringerne på nationalt plan.

Se eksempler på sundhedsprojekter, der anvender strukturfonde, stillet op efter medlemsland og region (vælg emnet "sundhed").

Medlemslandenes dialog

Kommissionen støtter medlemslandenes dialog om, hvordan man bedst investerer i sundhed.

I forbindelse med overvejelserne om sundhedssystemer (2012-2013) udvekslede en arbejdsgruppe af medlemslande erfaringer og definerede fælles "succesfaktorer med henblik på effektiv udnyttelse af strukturfondene til investeringer i sundhed".

Gruppen udarbejdede en værktøjskasse, der var tiltænkt sundhedsmyndigheder, der forvalter disse fonde eller rådgiver om anvendelsen af dem.

Værktøjskassen indeholder politiske principper og konkrete henstillinger med henblik på en effektiv planlægning, udformning, forvaltning og evaluering af finansieringen på sundhedsområdet.

Teknisk støtte

Der blev med initiativet "effektiv brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) til sundhedsinvesteringer", der hører under sundhedsprogrammet, fulgt op på dialogen.

Under dette initiativ (2014-2015) er midler fra ESI-fondene 2014-2020 til medlemsstaternes planlagte tiltag på sundhedsområdet blevet kortlagt, og der er blevet udarbejdet retningslinjer til sundhedsmyndighederne om vellykkede investeringer.

Der blev afholdt tolv nationale workshops og to makroregionale workshops, hvor medlemslandene kunne drøfte emner af fælles interesse i forbindelse med ESI-fondene og sundhed.

Projektet blev gennemført af EY i Prag og styret af Kommissionen, i henhold til en kontrakt, der blev håndteret af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA).