Zdravje v vseh politikah

Politika

Na zdravje vplivajo številni dejavniki, zato mora učinkovita zdravstvena politika upoštevati vsa ustrezna področja, zlasti:

  • socialno in regionalno politiko,
  • obdavčenje,
  • okolje,
  • izobraževanje,
  • raziskave.

Po pogodbi EU mora biti vprašanje zdravja vključeno v vse politike EU. Pristop bo učinkovit le, če ga razširimo na nacionalne, regionalne in lokalne politike.

Zdravje v pobudah EU

Zdravje je sestavni del večine glavnih strateških pobud EU  – denimo strategij za gospodarsko rast, nova delovna mesta ter trajnostni razvoj.

Usklajevanje področij politike

Na dejavnike zdravja ne vpliva samo zdravstvena politika – tudi na drugih področjih potrebujemo usklajeno ukrepanje, skupne strategije in pobude . Samo tako lahko zagotovimo celovito obravnavo zdravstvenih vprašanj.

Učinek politik in ukrepov EU

Večina pobud Komisije mora vsebovati tudi oceno učinka – pri oblikovanju novih politik je treba upoštevati njihov učinek na zdravje in zdravstvene sisteme .

Agencije EU

Agencije EU  izvajajo posebne tehnične, znanstvene in upravne naloge. Agencije so pravne osebe evropskega javnega prava, vendar ločene od institucij EU (Svet, Parlament, Komisija itd.).