Egészségügyi szempontok figyelembevétele más szakpolitikákban

Szakpolitika

Mivel az emberek egészségi állapotát nagy mértékben az egészségügy területén kívüli tényezők határozzák meg, minden kapcsolódó szakpolitikai területen belül hatékony egészségügyi politikára van szükség, különösen a következő területeken:

  • szociális és regionális politika
  • adózás
  • környezetvédelem
  • oktatás
  • kutatás.

Az Európai Unióról szóló szerződés előírja, hogy az uniós szakpolitikák kialakításakor az "egészség szakpolitikai integrálására" irányuló megközelítést kell alkalmazni. A hatákonyság növelése érdekében azonban ezt a megközelítést kell alkalmazni a nemzeti, regionális és helyi politikák tekintetében is.

Az Európai Unió egészségüggyel kapcsolatos kezdeményezései

Az egészség védelmének kiemelt szerepét már általánosan elfogadják, és ez az Európai Unió legtöbb nagy stratégiai kezdeményezésnek szerves elemét képezi  – többek között a növekedésre és munkahelyteremtésre, valamint a fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiát kell megemlíteni.

Szakpolitikai területek közötti együttműködés

Az emberek egészségét meghatározó tényezőket pusztán egészségügyi szakpolitikák segítségével nem lehet befolyásolni, ezért más egészséggel kapcsolatos szakpolitikai területtel való összehangolt fellépésre, közös stratégiákra és kezdeményezésekre  van szükség annak biztosítására, hogy az egészségügyi problémákat megfelelő módon lehessen kezelni.

Az Európai Unió szakpolitikáinak és fellépésének hatása

A legtöbb bizottsági kezdeményezésnek összhangban kell állnia a hivatalos hatásvizsgálati iránymutatásokkal, amelyek előírják, hogy új szakpolitikák kialakítása során az egészségre és egészségügyi rendszerekre gyakorolt lehetséges hatásokat (is) figyelembe kell venni .

Az Európai Unió ügynökségei

Az Európai Unió ügynökségei  egyedi műszaki, tudományos vagy irányítási feladatokat végeznek. Az ügynökségek működését az európai közjog szabályozza, és saját jogi személyiséggel bírnak, de az Európai Unió intézményeitől (Tanács, Parlament, Bizottság stb.) függetlenek.