Zdrowie we wszystkich obszarach polityki

Ocena skutków

Większość inicjatyw Komisji musi być zgodna z oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi oceny skutków, które obejmują również wpływ na zdrowie. Zgodnie z wytycznymi odpowiednie służby Komisji powinny być bezpośrednio zaangażowane w planowanie inicjatyw. Wytyczne podają także sposoby uwzględniania w działaniach kwestii zdrowotnych.

Komisja współpracuje m.in. z ekspertami zewnętrznymi – z kręgów rządowych i akademickich – aby uzyskać jak najwięcej informacji o tym, jaki wpływ na zdrowie i systemy opieki zdrowotnej mają inicjatywy UE. Największy nacisk kładzie się przy tym na ustalenie, w jaki sposób wpływ ten można określić i zmierzyć, aby móc go lepiej uwzględnić.

Wytyczne dotyczące oceny skutków

Tematyka zdrowia została włączona do wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków. Ich uzupełnieniem są metody oceny wpływu na zdrowie opracowane w ramach programu zdrowia publicznego. Program opiera się na trzech filarach – o zdrowiu wspomina się głównie w filarze dotyczącym środowiska i społeczeństwa.

Ocena wpływu na zdrowie

W latach 2001–2004 Komisja sfinansowała projekt mający na celu dogłębną analizę oceny wpływu na zdrowie .

Głównym wynikiem tych prac jest przewodnik, który zawiera szczegółowe informacje o konkretnych skutkach w dziedzinie zdrowia, o procedurach i metodach oceny.

Ocena wpływu na systemy opieki zdrowotnej

W 2007 roku grupa robocza państw członkowskich ds. oceny wpływu na zdrowie i systemów opieki zdrowotnej opracowała metodę i narzędzie oceny wpływu na systemy opieki zdrowotnej  dostępne on-line, które może być stosowane do wszystkich obszarów polityki UE.

Inne projekty UE dotyczące oceny wpływu na zdrowie

  • Skuteczność oceny wpływu na zdrowie – dotyczy stosowania metody oceny wpływu na zdrowie w krajach UE i w krajach przystępujących do UE oraz zawiera ocenę jej skuteczności, jak i czynników umożliwiających lub utrudniających jej stosowanie.

Wytyczne dotyczące oceny skutków społecznych

Wytyczne dotyczące oceny skutków społecznych to dodatkowe narzędzie dla podmiotów kształtujących politykę, które zawiera m.in. szczegółowe porady związane z oceną wpływu polityki UE na zdrowie.