Is-saħħa fil-politiki kollha

Impatt

Il-maġġoranza tal-inizjattivi tal-Kummissjoni għandhom ikunu konformi mal-linjigwida tal-valutazzjoni tal-impatt uffiċjali, li jkopru wkoll l-impatt fuq is-saħħa. Jesiġu li d-dipartimenti tal-Kummissjoni relevanti jkunu involuti mill-qrib fl-ippjanar tal-inizjattivi u joffru modi oħra ta' kif jiġi integrat it-tħassib dwar is-saħħa.

Il-Kummissjoni taħdem ukoll ma' esperti esterni - fil-gvern jew l-universitajiet - biex issir taf iktar dwar kif l-azzjonijiet tal-UE jkollhom impatt fuq is-saħħa u s-sistemi tas-saħħa. L-interess prinċipali hu kif dan l-impatt jista' jiġi mkejjel u kif jista' jiġi kkunsidrat.

Linjigwida dwar il-valutazzjoni tal-impatt

Is-saħħa hija nkorporata fil-linjigwida dwar il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, megħjuna mill-metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-impatt fuq is-saħħa (HIA) żviluppat permezz tal-programm dwar is-saħħa pubblika. Dan għandu tliet oqsma - is-saħħa hija msemmija b'mod partikolari fil-qasam soċjali u ambjentali.

Valutazzjoni tal-Impatt fuq is-Saħħa (HIA)

Mill-2002 sal-2004, il-Kummissjoni ffinanzjat proġett biex tipprovdi analiżi profonda tal-HIA. 

Ir-riżultat prinċipali huwa gwida għall-HIA li jagħti dettalji ta' proċeduri u metodi ta' valutazzjoni ta' impatti speċifiċi fuq is-saħħa

Valutazzjoni tal-Impatt tas-Sistemi tas-Saħħa (HSIA)

Fl-2007, grupp ta' ħidma tal-Istati Membri dwar il-valutazzjoni tal-impatt fuq is-saħħa u s-sistemi tas-saħħa żviluppa metodoloġija HSIA u għodda ta' Valutazzjoni tal-Impatt fuq is-Sistemi tas-Saħħa tal-UE  onlajn biex ikunu applikati għall-politika kollha tal-UE.

Proġetti oħra tal-UE dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt fuq is-Saħħa

Gwida dwar il-valutazzjoni tal-impatt soċjali

Il-Gwida għall-valutazzjoni tal-impatt soċjali huwa għodda oħra għal dawk li jfasslu l-politika li jinkludi pariri dettaljati dwar il-valutazzjoni tal-impatt fuq is-saħħa tal-politiki tal-UE.