Sveikata visos politikos srityse

Poveikis

Dauguma Komisijos iniciatyvų turi atitikti oficialias poveikio vertinimo gaires, kuriose taip pat numatytas poveikis sveikatai. Gairėse reikalaujama, kad planuojant iniciatyvas aktyviai dalyvautų atitinkami Komisijos padaliniai, ir pateikiami kiti sveikatos klausimų integravimo metodai.

Komisija taip pat bendradarbiauja su išorės ekspertais (valdžios sektoriaus ir akademinės bendruomenės atstovais), kad geriau suprastų, kokį poveikį ES veiksmai daro sveikatai ir sveikatos priežiūros sistemoms. Labiausiai domina, kaip šį poveikį būtų galima nustatyti ir išmatuoti, ir kaip į jį atsižvelgti.

Poveikio vertinimo gairės

Sveikata įtraukta į Komisijos poveikio vertinimo gaires, papildytas poveikio sveikatai vertinimo metodais, parengtais vykdant visuomenės sveikatos programą. Joje yra trys ramsčiai, sveikata minima socialinio ir aplinkos ramsčio srityje.

Poveikio sveikatai vertinimas

Nuo 2001 m. iki 2004 m. Komisija finansavo projektą, kuriuo siekta parengti nuodugnią poveikio sveikatai vertinimo analizę. 

Pagrindinis rezultatas buvo Poveikio sveikatai vertinimo vadovas, kuriame pateikiama išsami informacija apie konkretų poveikį sveikatai ir vertinimo procedūras bei metodus.

Poveikio sveikatos priežiūros sistemoms vertinimas

2007 m. valstybių narių poveikio sveikatai vertinimo ir sveikatos priežiūros sistemų darbo grupė parengė poveikio sveikatos priežiūros sistemoms vertinimo metodiką ir internetinę ES poveikio sveikatos priežiūros sistemoms vertinimo priemonę , skirtą visoms ES politikos sritims.

Kiti ES poveikio sveikatai vertinimo projektai

  • Poveikio sveikatai vertinimo efektyvumas: apžvelgiamas poveikio sveikatai vertinimo taikymas ES ir narystės siekiančiose šalyse, vertinamas efektyvumas ir jį diegti leidžiantys arba trukdantys veiksniai.

Socialinio poveikio vertinimo gairės

Socialinio poveikio vertinimo gairės – tai papildoma priemonė politikos formuotojams, kuria pateikiama išsamių patarimų, kaip vertinti ES politikos poveikį sveikatai.