Terveys kaikissa politiikoissa

Vaikutukset

Komissiolla on vaikutustenarviointia varten viralliset ohjeet, joita sen on yleensä sovellettava hankkeisiinsa. Ohjeissa on mukana myös terveysvaikutusten arviointi. Ohjeiden mukaan komission osastojen on oltava kiinteästi mukana hankkeiden suunnittelussa ja tarjottava käyttöön menetelmiä, joiden avulla terveyskysymykset voidaan ottaa huomioon.

Komissio tekee yhteistyötä myös kansallisten viranomaisten ja korkeakoulumaailman edustajien kanssa, kun se haluaa saada paremman käsityksen siitä, miten EU-toimet vaikuttavat terveyteen ja terveydenhuoltojärjestelmiin. Yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa halutaan selvittää, miten terveysvaikutukset voidaan havaita ja mitata sekä mihin toimenpiteisiin niiden vuoksi on ryhdyttävä.

Vaikutustenarvioinnin ohjeet

Komission vaikutustenarvioinnin ohjeissa käsitellään myös terveysalaa. Perustana ovat kansanterveysohjelmassa kehitetyt terveysvaikutusten arvioinnin (TVA) menetelmät. Vaikutustenarviointiin kuuluu kolme osaa, ja terveyttä käsitellään erityisesti sosiaali- ja ympäristöasioiden osassa.

Terveysvaikutusten arviointi (TVA)

Vuosina 2001–2004 komissio rahoitti hanketta, jonka tarkoituksena oli analysoida terveysvaikutusten arviointia .

Hankkeen tärkein tulos on terveysvaikutusten arvioinnin opas, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisesti eräitä terveysvaikutuksia sekä arviointimenettelyjä ja -menetelmiä.

Terveydenhuoltojärjestelmien vaikutustenarviointi

Jäsenvaltioiden terveysvaikutusten arviointia ja terveydenhuoltojärjestelmiä käsittelevä työryhmä kehitti vuonna 2007 terveydenhuoltojärjestelmän vaikutustenarvioinnin menetelmän sekä verkkopohjaisen EU:n terveydenhuoltojärjestelmien vaikutustenarviointityökalun , joka sopii kaikkien EU:n toimien arviointiin.

Terveysvaikutusten arviointia koskevia muita EU-hankkeita

  • Terveysvaikutusten arvioinnin toimivuuden avulla kartoitetaan terveysvaikutusten arvioinnin käyttöä EU:n jäsenmaissa ja ehdokasmaissa ja tarkastellaan sekä arvioinnin tehokkuutta että tekijöitä, jotka edesauttavat tai estävät arvioinnin käyttämistä.

Ohjeita sosiaalisten vaikutusten arviointiin

Toinen päättäjien käytössä oleva väline on sosiaalisten vaikutusten arvioinnin ohje, jossa neuvotaan yksityiskohtaisesti, miten EU:n toimien terveysvaikutuksia voidaan arvioida.