Sundhed i alle politikker

Konsekvens

De fleste initiativer fra Kommissionen skal overholde officielle retningslinjer for konsekvensanalyse, der også omfatter indvirkning på sundheden. Retningslinjerne fastsætter, at Kommissionens relevante tjenestegrene nøje skal involveres i planlægning af initiativer. De omfatter også yderligere metoder til integration af problemstillinger på sundhedsområdet.

Kommissionen arbejder også sammen med eksterne eksperter – i den offentlige sektor og universitetsverdenen – for at få en endnu større forståelse af, hvordan EU's tiltag påvirker sundheden og sundhedssystemerne. De primære interesseområder er at finde ud af, hvordan disse påvirkninger kan kortlægges og måles, og hvordan der kan tages højde for dem.

Retningslinjer for konsekvensanalyse

Sundhed er omfattet af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyse, der bakkes op af metodologier inden for sundhedsvurdering (HIA), som er udviklet via folkesundhedsprogrammet. Retningslinjerne indeholder tre søjler – sundhed er særlig omtalt under den samfunds- og miljømæssige søjle.

Sundhedsvurdering (HIA)

Fra 2001 til 2004 finansierede Kommissionen et projekt for at tilvejebringe en indgående analyse af sundhedsvurderingen. 

Det vigtigste resultat er en sundhedsvurderingsvejledning, der indeholder oplysninger om indvirkning på sundhed samt vurderingsprocedurer og metoder.

Vurdering af sundhedssystemernes virkning (HSIA)

I 2007 udviklede en særlig arbejdsgruppe for sundhedsvurdering og sundhedssystemer en metodologi til vurdering af sundhedssystemernes virkning og et onlineværktøj til vurdering af virkningen af EU's sundhedssystemer , der kan anvendes på alle EU-politikker.

Andre EU-projekter om sundhedsvurdering

  • Effektivitet af sundhedsvurdering – kortlægger brugen af sundhedsvurdering i EU og tiltrædelseslande og vurderer både dens effektivitet og de faktorer, der muliggør eller forhindrer implementeringen.

Retningslinjer for vurdering af samfundsmæssige konsekvenser

Retningslinjerne for vurdering af samfundsmæssige konsekvenser er et ekstra værktøj for beslutningstagere, som indeholder detaljerede råd om, hvordan EU-politikkernes indvirkning på sundheden vurderes.