Zdraví a jednotlivé politiky

Dopad

Většina iniciativ Komise musí být v souladu s oficiálními pokyny k posuzování dopadů, což obnáší i ty zdravotní. Vyžaduje se v nich, aby byl příslušný útvar Komise úzce zapojen do plánování iniciativ, a nabízejí i další postupy pro začlenění zdravotních hledisek.

Komise rovněž spolupracuje s odborníky zvenčí (z členských států a akademické obce), aby získala informace o tom, jaký má činnost EU dopad na zdraví a na systémy zdravotní péče. Hlavní zájem spočívá ve zajišťování dopadů, jejich měření a zohledňováíní.

Pokyny k posouzení dopadů

Zdraví je začleněno do pokynů Komise k posouzení dopadů a opírá se o metodiku posouzení zdravotních dopadů, jež byla vypracována v rámci programu pro veřejné zdraví. Má tři pilíře a zdraví je výslovně zmíněno v rámci pilíře pro sociální politiku a životní prostředí.

Posouzení zdravotních dopadů

Od roku 2001 do roku 2004 Komise financovala projekt, jehož cílem bylo poskytnout hloubkovou analýzu posuzování zdravotních dopadů. 

Jeho hlavním výstupem je průvodce posuzováním zdravotních dopadů, v němž jsou uvedeny podrobnosti o konkrétních zdravotních dopadech a o postupech a metodách posuzování.

Posouzení dopadů na systémy zdravotní péče

V roce 2007 pracovní skupina členských států pro posuzování zdravotních dopadů vypracovala metodiku a on-line nástroj EU pro posuzování dopadů na systémy zdravotní péče , který se má používat u všech politik EU.

Další projekty EU týkající se posuzování zdravotních dopadů

  • Účinnost posuzování zdravotních dopadů – podává přehled o využití posuzování zdravotních dopadů v EU a v přistupujících zemích a hodnotí jejich účinnost i činitele, které umožňují nebo znemožňují, aby byla posouzení provedena.

Pokyny pro posuzování sociálních dopadů

Pokyny pro posuzování sociálních dopadů jsou dalším nástrojem pro tvůrce politik. Obsahuje podrobné poradenství ohledně posuzování zdravotních dopadů politik EU.