Sănătate în toate politicile

Sănătatea în iniţiativele UE

Multe politici şi acţiuni au impact asupra sănătăţii şi a sistemelor de sănătate din Europa. Prin urmare, trebuie să abordăm politicile dintr-o perspectivă globală, pentru a ne asigura că sănătatea este parte integrantă a tuturor domeniilor de acţiune relevante, inclusiv în sectorul social, economic şi de mediu.

Strategia UE privind sănătatea ( 2008-2013)

„Sănătatea în toate politicile” este unul dintre principiile- cheie ale strategiei UE privind sănătatea . Prin această abordare se urmăreşte ca sănătatea să devină parte integrantă a tuturor politicilor elaborate la nivel european, naţional şi regional, inclusiv în procedura de evaluare a impactului şi în cadrul instrumentelor de evaluare.

Agenda socială reînnoită

Agenda socială reînnoită este o iniţiativă amplă care consideră că sănătatea este esenţială pentru a asigura bunăstarea cetăţenilor europeni ai secolului al XXI-lea. De asemenea, se pune accent pe importanţa unei abordări care să conducă la coordonarea tuturor domeniilor de acţiune relevante, cu scopul de a le oferi europenilor şansa de a trăi mai mult şi de a duce o viaţă sănătoasă.

„Sănătatea e de aur" – sănătatea şi politicile economice

  • Strategia economică a UE recunoaşte dificultăţile cu care se confruntă sistemele sanitare şi demersurile de dezvoltare durabilă pe fondul unei societăţi afectate de fenomenul îmbătrânirii populaţiei.
  • Strategia pentru dezvoltare durabilă accentuează importanţa pe care o are sănătatea pentru dezvoltarea durabilă a Europei. Promovarea sănătăţii, reducerea inegalităţilor în domeniul sănătăţii şi protecţia împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii sunt principalele sale obiective.

Politica de coeziune

  • Pentru perioada 2007-2013, s-au alocat peste 5 miliarde de euro pentru proiecte legate de sănătate , în special pentru cele vizând ameliorarea infrastructurii şi a serviciilor sanitare şi formarea specialiştilor din întreaga Uniune.
  • Scopul Comisiei este să se asigure că autorităţile naţionale şi regionale cheltuie fondurile în mod eficient. De aceea, le ajută să identifice şi să gestioneze investiţiile în acest domeniu.

Programul privind sănătatea şi agenţiile UE

  • Programul UE privind sănătatea dispune de peste 300 de milioane de euro pentru proiecte legate de sănătate care se derulează în perioada 2008-2013. Oferă oportunităţi de finanţare în diverse domenii prioritare şi a acordat deja sprijin mai multor proiecte privind iniţiativa HIAP.
  • Există mai multe agenţii ale UE în domeniul sănătăţii  care oferă sprijin politicilor comunitare. O parte din aceste agenţii susţin inţiativele din afara domeniului sănătăţii, contribuind astfel la integrarea HIAP.