Egészségügyi szempontok figyelembevétele más szakpolitikákban

Az Európai Unió egészségüggyel kapcsolatos kezdeményezései

A szakpolitikák és uniós fellépések hatást gyakorolnak az egészségügyre és az egészségügyi rendszerek európai helyzetére. Átfogó politikai megközelítésre van tehát szükség annak biztosítására, hogy az egészségügy a szakpolitikai területek, köztük a környezetvédelmi, szociális és gazdasági szakpolitikák szerves részét képezze.

Az Európai Unió egészségügyi stratégiája (2008-2013)

"Az egészségügy szakpolitkai integrációja" az Erópai Unió egészségügyi stratégiájának egyik kiemelt alapelve. A cél az, hogy az egészségügyi problémákat uniós, nemzeti és regionális szinten a szakpolitikák keretében kezeljék, beleértve a hatásvizsgálatok és értékelési eszközök használatát.

Megújított szociális menetrend

A megújított szociális menetrend egy szélesebb körben alkalmazandó kezdeményezés, amely az egészségügyet az uniós állampolgárok jól-léte szempontjából a XXI. század egyik kiemelt kérdéseként kezeli. A szociális menetrend emellett hangsúlyozza a szakpolitikia területek koordinált megközelítésének fontosságát a hosszabb és egészségesebb élet elérésének céljából.

"Az egészség kincs" – egészség és gazdaságpolitika

  • Az Európai Unió gazdasági stratégiája elismeri, hogy az öregedő társadalom egészség állapotának védelme az európai jóléti rendszerek és az EU fenntartható növekedése szemponjából kihívást jelent.
  • A fenntartható fejlődési stratégia kiemeli az egészségügy Európa fenntartható fejlődésében betöltött szerepét. Fő célkitűzései az egészség védelme, az egészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökentése és az egészséget fenyegető veszélyekkel szembeni védelem.

Kohéziós politika

  • 2007 és 2013 között több mint 5 milliárd eurót különítettek el egészségügyi projektek támogatására , különösen az egészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, valamint az európai szakemberképzés területén.
  • A Bizottság célja, hogy az uniós célkitűzésekkel összhangban lévő egészségügyi projektekbe való befektetések meghatározásával és kezelésével kapcsolatosan nyújtott segítség révén biztosítsa azt, hogy a nemzeti és regionális hatóságok a lehető leghatékonyabb módon költik el a támogatásokat.

Egészségügyi program és az Európai Unió ügynökségei

  • Az Európai Unió egészségügyi programja több mint 300 milliárd eurót biztosít egészségügyi projektek támogatására 2008 és 2013 között. A program több prioritási területen kínál finanszírozási lehetőséget, és már eddig is több egészségügyi hatásvizsgálati szakpolitikához kapcsolódó projekt számára nyújtott támogatást.
  • Számos olyan EU ügynökség működik az egészségügy területén , amelyek támogatják a kapcsolódó uniós szakpolitiákát. Ezen ügynökségek közül néhány az egészségügyi ágazaton kívüli kezdeményezésekben is közreműködik, és ezzel hozzájárul az egészségügyi hatásvizsgálati szakpolitika integrációjához.