Sundhed i alle politikker

Sundhed i EU-initiativer

Mange politikker og tiltag påvirker sundheden og sundhedssystemerne i hele EU. Der er derfor behov for en bred politisk indsats for at sikre, at sundhed er en integrerende del af alle relevante politikområder, herunder miljø-, social- og økonomipolitik.

EU's sundhedsstrategi for 2008-2013

"Sundhed i alle politikker" er et af hovedprincipperne i EU's sundhedsstrategi . Hensigten er, at problemstillinger på sundhedsområdet skal være en del af alle politikker på EU-plan, nationalt og regionalt plan, herunder anvendelse af konsekvensanalyser og vurderingsværktøjer.

Ny social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden

Den nye social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden er et bredt initiativ, der anerkender sundhed som et vigtigt emne for EU-borgernes trivsel i det 21. århundrede. Den understreger også vigtigheden af en koordineret tilgang for alle relevante politikområder for at nå målet om at leve længere og sundere.

"Sundhed er rigdom" – sundhedspolitik og økonomisk politik

  • EU's økonomiske strategi anerkender den sundhedsmæssige udfordring i aldrende samfund for de europæiske vældfærdssystemer og for bæredygtig vækst i EU.
  • Strategien for bæredygtig udvikling understreger sundheds betydning for bæredygtig udvikling i Europa. Dens vigtigste mål er sundhedsfremme, reduktion af uligheder på sundhedsområdet og beskyttelse mod sundhedstrusler.

Samhørighedspolitik

  • Fra 2007 til 2013 er der afsat mere end 5 mia. EUR til investeringer i sundhedsprojekter , navnlig for at forbedre infrastrukturen og ydelser på sundhedsområdet og for at uddanne sundhedsprofessionelle i hele EU.
  • Kommissionens mål er at sikre, at midlerne anvendes så effektivt som muligt af de nationale og regionale myndigheder. Dette gøres ved at hjælpe med at identificere og administrere investeringer i sundhedsprojekter, der er i overensstemmelse med EU's mål.

Sundhedsprogram og EU-agenturer

  • EU's sundhedsprogram yder mere end 300 millioner EUR til sundhedsprojekter i 2008-2013. Det giver mulighed for at finansiere en lang række prioriterede områder, og flere projekter, der er relateret til "sundhed i alle politikker", støttes allerede.
  • Der findes flere EU-agenturer på sundhedsområdet , der støtter relaterede EU-politikker. Nogle af disse agenturer bistår initiativer uden for sundhedssektoren og bidrager således til integrationen af "sundhed i alle politikker".