Hälsa i all politik

EU-byråer

EU-byråerna sköter särskilda tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter. De är självständiga juridiska personer som styrs av EU:s lagar, men de är inga EU-institutioner (som rådet, Europaparlamentet, kommissionen osv.).