Zdravje v vseh politikah

Agencije EU

Agencije EU izvajajo posebne tehnične, znanstvene in upravne naloge. Agencije so pravne osebe evropskega javnega prava, vendar ločene od institucij EU (Svet, Parlament, Komisija itd.).