Zdravie ako spoločný prvok všetkých politík

Agentúry EÚ

Agentúry EÚ vykonávajú špecifické technické, vedecké alebo riadiace úlohy. Ich činnosť sa riadi európskym verejným právom, ale majú vlastnú právnu subjektivitu a nepatria do systému inštitúcií EÚ (Rada, Parlament, Komisia atď.).