Sănătate în toate politicile

Agenţiile UE

Agenţiile UE îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, ştiinţific sau administrativ. Sunt reglementate de legislaţia europeană şi au personalitate juridică, dar sunt entităţi separate de insituţiile europene (Consiliu, Parlament, Comisie etc).