Is-saħħa fil-politiki kollha

Aġenziji tal-UE

L-agenziji tal-UE jwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali speċifiċi. Huma rregolati mil-liġi pubblika Ewropea u għandhom personalità legali, iżda huma separati mill-istituzzjonijiet tal-UE (il-Kunsill, il-Parlament, il-Kummissjoni eċċ.).