Terveys kaikissa politiikoissa

EU:n erillisvirastot

EU:n virastoilla on erityisiä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä. Niiden toimintaa säätelee eurooppalainen julkisoikeus ja ne ovat erillisiä oikeushenkilöitä, jotka eivät kuulu EU:n toimielimiin, kuten neuvostoon, parlamenttiin tai komissioon.