Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades

ELi ametid

ELi ametid täidavad konkreetseid tehnilisi, teaduslikke ja haldusülesandeid. Neid reguleerib Euroopa avalik õigus ning neil on juriidilise isiku staatus, kuid nad seisavad ELi institutsioonidest (nõukogu, parlament, komisjon jne.) eraldi.