Sundhed i alle politikker

EU-agenturer

EU-agenturer udfører specifikke tekniske, videnskabelige eller ledelsesmæssige opgaver. De henhører under den offentlige EU-ret og har status som selvstændig juridisk person, men er adskilt fra EU-institutionerne (Rådet, Parlamentet, Kommissionen osv.).