Zdraví a jednotlivé politiky

Agentury EU

Agentury EU plní specifické technické, vědecké nebo řídicí úkoly. Jejich činnost je upravena evropským veřejným právem, mají vlastní právní subjektivitu a jsou odděleny od institucí EU (Rada, Parlament, Komise apod.).