Здраве във всички политики

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Агенции на ЕС

Агенциите на ЕС изпълняват специфични технически, научни или управленски задачи. Те са самостоятелни юридически лица и за тях важат разпоредбите на европейското право, но са различни от институциите на ЕС (Съвет, Парламент, Комисия и т.н.).