Sănătate în toate politicile

Coordonarea domeniilor de acțiune

Pentru a garanta abordarea adecvată a tuturor problemelor care apar în sectorul sănătății, este nevoie de strategii comune și de inițiative care să interconecteze domeniile de acțiune care au legătură cu sănătatea. Comisia coordonează mai multe grupuri transsectoriale și menține deschise în permanență canalele de cooperare pentru politicile relevante.

Acest tip de abordare coordonată s-a aplicat în domenii precum politica socială, regională și de mediu, cercetarea, tehnologiile informației, educația.

Grupul de lucru din cadrul Consiliului

Implementarea strategiei UE în domeniul sănătății este sprijinită de Grupul de lucru pentru sănătate publică din cadrul Consiliului, care se reunește la nivel înalt. Acesta a identificat ca prioritară integrarea sănătății în toate politicile și a subliniat în repetate rânduri importanța strategică a altor politici pentru sănătate.

Grupul interservicii privind sănătatea publică

Scopul grupului este să amelioreze coordonarea pe probleme de sănătate între diferitele departamente ale Comisiei. Peste 20 de departamente sunt reprezentante în acest grup. El include și o serie de subgrupuri care se ocupă de aspecte precum sistemele sanitare dinamice, sănătatea globală, sănătatea și mediul, HIV/SIDA.

Sănătatea în politica socială și regională

  • Comitetul de protecție socială este un for în cadrul căruia Comisia colaborează cu statele membre pentru a îmbunătăți metodele comune de acțiune și pentru a optimiza coordonarea în sectorul social. Comitetul se ocupă și de aspecte legate de asistența medicală.
  • În multe țări ale UE, responsabilitatea în domeniul sănătății le revine autorităților regionale sau locale. Factorii de decizie de la nivel regional, rețelele și Comitetul Regiunilor sunt parteneri care joacă un rol foarte important în demersul de promovare a conștiinței politice și de creștere a importanței acordate sănătății în cadrul politicilor regionale.

Cercetarea și noile tehnologii

  • Sănătatea este una dintre prioritățile politicii UE în materie de cercetare, multe proiecte legate de sănătate fiind finanțate în baza celui de-al 7-lea program-cadru pentru cercetare (FP7).
  • Instrumentele din domeniul tehnologiilor informației și comunicării (TIC), precum eHealth eHealth, pot îmbunătăți sistemele naționale de sănătate, dar necesită o dezvoltare adecvată și o amplă cooperare la nivelul UE pentru a răspunde nevoilor actuale ale cetățenilor europeni.
  • Consultați și Evaluarea tehnologiilor medicale  (HTA).

Educația și mediile sănătoase