Egészségügyi szempontok figyelembevétele más szakpolitikákban

Szakpolitikák összehangolása

Közös stratégiákra és kezdeményezésekre van szükség az egészségüggyel összefüggő szakpolitikai területek összekapcsolásához annak érdekében, hogy megfelelően lehessen kezelni az egészséggel kapcsolatban felmerülő problémákat. Az Európai Bizottság számos ágazatközi csoportot koordinál, és állandó fórumokat biztosít ahhoz, hogy együttműködés valósuljon meg az összes érintett szakpolitikai terület között.

Ilyen összehangolt együttműködés bontakozott ki többek között a szociális, a regionális és a környezetvédelmi szakpolitikai terület, a kutatás, az információs technológia, valamint az oktatáspolitika között.

Tanácsi munkacsoport

Az európai uniós egészségügyi stratégia végrehajtását a magas szintű közegészségügyi tanácsi munkacsoport segíti. A munkacsoport kiemelt prioritásként határozta meg annak megvalósítását, hogy az egészségügyi szempontrendszer az összes szakpolitikai területen érvényre jusson, és rendszeresen áttekinti, milyen stratégiai jelentőséggel bírnak más szakpolitikai területek az egészségügy szempontjából.

Egészségüggyel foglalkozó szolgálatközi csoport

A csoport azon dolgozik, hogy javítsa az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos koordinációt a Bizottság különböző szervezeti egységei között. Több mint 20 szervezeti egység képviselteti magát a csoport tagjainak sorában. A csoporton belül több tematikus alcsoport működik, amelyek a dinamikus egészségügyi rendszerekkel, globális egészségügyi kérdésekkel, az egészség és a környezet összefüggéseivel, illetve a HIV-vel/AIDS-szel foglalkoznak.

Egészségügyi szempontok a szociális és a regionális szakpolitikában

  • A szociális védelemmel foglalkozó bizottság az a fórum, ahol a Bizottság és a tagállamok együttműködnek egymással a szinergiák javítása és a szociális ágazatbeli koordináció optimalizálása érdekében. A bizottság az egészségügyi ellátás témájával is foglalkozik.
  • Az egészségügy sok EU-országban a regionális és a helyi hatóságok felelősségi körébe tartozik. A regionális szakpolitikusok és hálózatok az uniós szinten működő Régiók Bizottságával együtt kulcsfontosságú szerepet játszanak partnerként a szakpolitikai tudatosság növelésében, valamint abban, hogy az egészségügyi szempontok nagyobb súllyal essenek latba a regionális szakpolitikákban.

Kutatás és új technológiák

Oktatás és egészséges környezet