Skip to main content
Public Health

V zadnjih letih je več držav članic EU uvedlo vrednotenje zdravstvene tehnologije (HTA). Z vrednotenjem zdravstvene tehnologije se ocenjuje dodana vrednost novih zdravstvenih tehnologij v primerjavi z obstoječimi. Primeri zdravstvene tehnologije so denimo zdravila, medicinska oprema, metode diagnosticiranja in zdravljenja, rehabilitacije in preventive.

Postopek vrednotenja

Organi za vrednotenje zdravstvenih tehnologij morajo pri ocenjevanju nove zdravstvene tehnologije presoditi, ali deluje bolje, enako dobro ali slabše kot obstoječe metode. Pri tem morajo običajno oceniti terapevtski učinek zdravila, morebitne stranske učinke, vpliv na kakovost življenja in načine zdravljenja.

S postopkom vrednotenja zdravstvenih tehnologij se ocenjuje tudi druge vidike uporabe tehnologije, na primer stroške za pacienta in vpliv na organizacijo zdravstvenih sistemov pri izvajanju zdravljenja. Gre za večdisciplinarni postopek, ki sistematično ocenjuje informacije o medicinskih, ekonomskih, organizacijskih, socialnih in etičnih vprašanjih v zvezi z uporabo zdravstvene tehnologije.

Učinki

Glavni cilj vrednotenja zdravstvenih tehnologij je snovalcem politike zagotoviti z dokazi podprte informacije, na podlagi katerih lahko oblikujejo zdravstvene politike, ki so varne, uspešne, usmerjene v bolnika in cenovno optimalne. Postopek uporabljajo tudi nacionalni organi za določitev tehnologij, za katere lahko uveljavijo povračilo stroškov na nacionalni ravni.

Evropsko sodelovanje pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij

V večini držav članic EU je vrednotenje zdravstvene tehnologije pomemben vidik pri odločanju o zdravstvenem varstvu na podlagi dokazov.

Področja sodelovanja EU pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij:

Krepitev sodelovanja EU pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij po letu 2020

Evropska komisija je v svojem delovnem programu za leto 2017 navedla, da bo pripravila pobudo za krepitev sodelovanja EU na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij, da bi izboljšala delovanje enotnega trga za zdravstvene proizvode