Skip to main content
Public Health

Prezentare generală

În ultimii ani, mai multe țări din UE au introdus așa-numita evaluare a tehnologiilor medicale (ETM). ETM măsoară valoarea adăugată a unei noi tehnologii medicale în comparație cu cele deja existente. Tehnologiile medicale sunt, de exemplu, medicamentele, echipamentele medicale și metodele de diagnosticare, tratament, reabilitare și prevenire.

Cum funcționează

Atunci când organismele implicate în ETM sunt invitate să evalueze o nouă tehnologie medicală, ele trebuie să evalueze dacă aceasta funcționează mai bine, la fel de bine sau mai slab decât alternativele existente. În acest scop, ele trebuie, de regulă, să evalueze efectul terapeutic al medicamentului, precum și efectele secundare potențiale, măsura în care influențează calitatea vieții și modul administrare.

De asemenea, ETM analizează și alte aspecte legate de utilizarea tehnologiei, de exemplu costurile pentru pacient și impactul asupra organizării sistemelor de sănătate în administrarea tratamentului. Prin urmare, este un proces multidisciplinar care sintetizează informații de natură medicală, economică, organizațională, socială și etică legate de utilizarea tehnologiei medicale într-un mod sistematic.

Impact

Principalul scop al ETM este de a le furniza factorilor de decizie informații bazate pe dovezi, pentru ca aceștia să poată formula politici de sănătate sigure, eficiente, axate pe pacient și care dau rezultate maxime cu costuri minime. De asemenea, ETM este utilizat de autoritățile naționale pentru a decide ce tehnologii ar trebui rambursate la nivel național.

Cooperarea UE în domeniul ETM

În majoritatea țărilor din UE, evaluarea tehnologiei medicale (ETM) este un element central pentru elaborarea unor politici de sănătate bine fundamentate.

Cooperarea UE în domeniul ETM are două componente principale:

Consolidarea cooperării UE în domeniul ETM după 2020

În programul său de lucru pe 2017, Comisia Europeană a anunțat că va introduce o inițiativă cu privire la consolidarea cooperării UE în domeniul ETM,pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice a produselor medicale.