Skip to main content
Public Health

In de afgelopen jaren hebben een aantal EU-landen zogenaamde evaluaties van gezondheidstechnologie ingevoerd. Die evaluaties beoordelen de toegevoegde waarde van nieuwe gezondheidstechnologie in vergelijking met bestaande producten. Voorbeelden daarvan zijn geneesmiddelen, medische apparatuur, diagnostische en behandelingsmethoden, revalidatie, en preventiemethoden.

Hoe werkt het?

Instanties die instaan voor de evaluatie van nieuwe gezondheidstechnologie, beoordelen of die beter, even goed of slechter dan de bestaande alternatieven werkt. Daarvoor wordt er vooral gekeken naar de therapeutische werking van het medicijn, maar ook naar de mogelijke bijwerkingen, de invloed op de levenskwaliteit en de wijze van toediening.

De evaluatie van gezondheidstechnologie beoordeelt ook nog andere aspecten, zoals de kosten voor de patiënt en de impact op de organisatie van gezondheidszorgstelsels bij het uitvoeren van de behandeling. Een dergelijke evaluatie is dus een multidisciplinair proces waarbij de medische, economische, organisatorische, sociale en ethische aspecten systematisch moeten worden afgewogen.

Gevolgen

Met deze evaluaties wordt vooral een wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsbeleid beoogd, dat daardoor ook veilig, doeltreffend, patiëntgericht en kosteneffectief is. Ook worden ze door de nationale autoriteiten gebruikt om te helpen beslissen over welke technologie op nationaal niveau moet worden terugbetaald.

EU-samenwerking inzake evaluatie van gezondheidstechnologie

De evaluatie van gezondheidstechnologie is in de meeste EU-landen een belangrijke voorwaarde voor een wetenschappelijk onderbouwd beleid.

EU-samenwerking heeft op dit gebied twee hoofdcomponenten:

EU-samenwerking inzake evaluatie van gezondheidstechnologie versterken na 2020

In haar werkprogramma van 2017 heeft de Europese Commissie een initiatief aangekondigd voor meer samenwerking op het gebied van de evaluatie van gezondheidstechnologie om zo de werking van de interne markt voor gezondheidsproducten te verbeteren.