Skip to main content
Public Health

F'dawn l-aħħar snin, għadd ta' pajjiżi tal-UE introduċew l-hekk imsejħin valutazzjonijiet tat-teknoloġiji tas-saħħa (HTA). L-HTA tkejjel il-valur miżjud ta' teknoloġija tas-saħħa ġdida mqabbla ma' dawk li diġà jeżistu. Eżempji ta’ teknoloġiji tas-saħħa jinkludu l-prodotti mediċinali, it-tagħmir mediku, il-metodi dijanjostiċi u tat-trattament, ir-riabilitazzjoni, u l-metodi ta’ prevenzjoni.

Kif taħdem?

Meta l-korpi tal-HTA jintalbu jevalwaw teknoloġija tas-saħħa ġdida, huma jkollhom jivvalutaw jekk hi taħdimx aħjar, bl-istess mod tajjeb, jew agħar mill-alternattivi eżistenti. Għal dan, huma tipikament jeħtieġu jivvalutaw l-effett terapewtiku tad-droga, iżda wkoll l-effetti sekondarji potenzjali, l-influwenza fuq il-kwalità tal-ħajja u l-mezzi ta’ amministrazzjoni.

L-HTA tivvaluta wkoll aspetti oħrajn tal-użu tat-teknoloġija, pereżempju l-implikazzjonijiet tal-ispiża għall-pazjent u l-impatt tagħha fuq l-organizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa fl-amministrazzjoni tat-trattament. Għalhekk hu proċess multidixxiplinarju li jeżamina l-kwistjonijiet mediċi, ekonomiċi, organizzazzjonali, soċjali u etiċi relatati mal-użu tat-teknoloġija tas-saħħa b’mod sistematiku.

Impatt

L-għan ewlieni tal-HTA hu li tipprovdi lil dawk li jfasslu l-politika b’evidenza bbażata fuq l-informazzjoni, biex b’hekk ikunu jistgħu jifformulaw politiki tas-saħħa li huma sikuri, effettivi, iffukati fuq il-pazjenti u kosteffettivi. Hi użata wkoll mill-awtoritajiet nazzjonali bħala għajnuna għad-deċiżjonijiet li fuqhom it-teknoloġija għandha tkun rimburżata fil-livell nazzjonali.

Kooperazzjoni tal-UE dwar l-HTA

L-HTA hi parti importanti tat-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar is-saħħa abbażi tal-evidenza fil-parti l-kbira tal-pajjiżi tal-UE.

Il-kooperazzjoni tal-UE dwar l-HTA għandha żewġ komponenti ewlenin:

Tisħiħ tal-kooperazzjoni tal-UE dwar l-HTA lil hinn mill-2020

Fil-programm ta’ ħidma tagħha għall-2017, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li kienet se tintroduċi inizjattiva dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni tal-UE dwar l-HTA biex jittejjeb il-funzjonament tas-suq uniku għall-prodotti tas-saħħa.