Skip to main content
Public Health

Az elmúlt években számos uniós országban indult be az úgynevezett egészségügyi technológiaértékelés. Az egészségügyi technológiaértékelés célja felmérni, hogy az új egészségügyi technológiák milyen hozzáadott értéket képviselnek a már meglévőkkel összevetve. Egészségügyi technológiának minősülnek például a gyógyszerek, az orvosi berendezések, a diagnosztikai és kezelési eljárások, a rehabilitációs és betegségmegelőzési módszerek.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Amikor az egészségügyi technológiaértékelést végző szervek felkérést kapnak egy új egészségügyi technológia értékelésére, meg kell vizsgálniuk, hogy az jobban, ugyanolyan jól, vagy rosszabbul működik-e, mint a már meglévő lehetőségek. Ennek érdekében jellemzően értékelniük kell a gyógyszer terápiás hatását, de az esetleges mellékhatásokat, az életminőségre gyakorolt hatást és a gyógyszerbeadás módját is.

Az egészségügyi technológiaértékelést végző szervek az egészségügyi technológia alkalmazásának más szempontjait is értékelik, például azt, hogy mekkora költséggel jár a beteg számára, és hogy a kezelés biztosítása milyen hatással van az egészségügyi ellátási rendszerekre. Az egészségügyi technológiaértékelés tehát olyan multidiszciplináris folyamat, amely a kérdéses egészségügyi technológia alkalmazásával összefüggő orvosi, gazdasági, szervezési, társadalmi és etikai szempontok szisztematikus áttekintését öleli fel.

Hatás

Az egészségügyi technológiaértékelés fő célja az, hogy tényeken alapuló információkkal szolgáljon a döntéshozók számára, hogy azok biztonságos, hatásos, betegközpontú és költséghatékony egészségpolitikai intézkedéseket tudjanak kidolgozni. Az egészségügyi technológiaértékelés eredményeit a nemzeti hatóságok is felhasználják annak eldöntésére, hogy a technológiák közül melyiket érdemes országos szinten ártámogatottá tenni.

Európai uniós együttműködés az egészségügyi technológiaértékelés területén

Az egészségügyi technológiaértékelés az uniós országok túlnyomó többségében a tényeken alapuló egészségügyi döntéshozatal fontos része.

Az európai együttműködésnek két fő összetevője van ezen a területen:

Az egészségügyi technológiaértékelés területén folytatott európai uniós együttműködés megerősítése 2020 után

Az Európai Bizottság 2017-es munkaprogramjában bejelentette, hogy kezdeményezést dolgoz ki az egészségügyi technológiaértékelés területén folytatott európai uniós együttműködés megerősítése érdekében, mert javítani szeretné az egészségügyi termékek egységes piacának működését.