Buletinul informativ nr. 216 - Recomandări specifice fiecărei țări

Buletinul informativ Sănătate-UE nr. 216 - Editorial

Semestrul european: Comisia propune recomandări privind sănătatea pentru 12 state membre ale UE

La 23 mai 2018, Comisia Europeană a prezentat Pachetul de primăvară al Semestrului european 2018, cu recomandări specifice fiecărei țări și orientări de politică economică pentru statele membre pentru următoarele 12-18 luni. Directorul general al Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară, Xavier Prats Monné, vorbește despre implicațiile pentru sectorul sănătății.

Ne puteți oferi câteva informații generale referitoare la Semestrul european?

Semestrul european este un ciclu de coordonare a politicilor economice, bugetare și sociale din UE. Face parte din cadrul de guvernanță economică al UE și își propune să ajute țările membre să evite o datorie publică excesivă, să evite dezechilibrele macroeconomice, să sprijine reformele structurale și politicile sociale și să promoveze crearea de locuri de muncă, investițiile și creșterea economică.

Pentru aceasta, Comisia realizează o analiză detaliată a planurilor fiecărei țări privind reformele bugetare, macroeconomice și structurale din diverse sectoare și apoi formulează recomandări specifice pentru următoarele 12-18 luni, monitorizând în același timp progresele pe care acestea le înregistrează. Având în vedere importanța cheltuielilor de sănătate (15 % din totalul cheltuielilor publice) ca factor de prosperitate economică și coeziune socială, aspectele legate de sistemele de sănătate fac deja parte de mult timp din domeniul de aplicare al semestrului european.

Care sunt recomandările în materie de sănătate pentru anul 2018?

Pentru 12 țări din UE, au fost formulate recomandări specifice privind sistemele de sănătate - de la asigurarea durabilității sistemelor de sănătate, până la consolidarea asistenței medicale primare și reducerea nivelului ridicat al costurilor pe care trebuie să le suporte cetățenii UE. În acest buletin informativ sunt furnizate linkuri către recomandări și informații suplimentare cu privire la semestrul european, dar aș dori să subliniez că intenția Comisiei nu este de a scoate în evidență faptul că anumite state membre înregistrează vreo lacună. Scopul nostru este să le ajutăm să identifice priorități și să le oferim sprijin în realizarea reformelor structurale de care au nevoie pentru ca sistemele lor naționale de sănătate să devină mai eficace, mai accesibile și mai reziliente. Analizele și recomandările noastre se bazează pe o evaluare detaliată a situației naționale, în special pe concluziile extrase din inițiativa „Starea sănătății în UE”. (Pentru informații suplimentare, a se vedea mai jos.)

Având în vedere amploarea și complexitatea provocărilor din acest domeniu, este nevoie de mai mulți ani pentru ca rezultatele să prindă contur. Recomandările sunt, așadar, o modalitate eficientă de a le susține efortul.

Ce se întâmplă acum, după ce Comisia și-a prezentat propunerile?

Propunerile de recomandări specifice fiecărei țări urmează să fie discutate în cadrul Consiliului - până la începutul lunii iulie, statele membre vor vota pentru adoptarea lor finală. Dacă va fi aprobată, punerea în aplicare a acestor recomandări va fi monitorizată și prezentată în rapoartele de țară ale Comisiei, care ar trebui să fie gata în februarie/martie 2019 și în programele naționale de reformă ale statelor membre, în aprilie 2019. În luna mai, Comisia ar putea propune noi recomandări. Este un proces continuu, deoarece ne străduim să aducem mereu îmbunătățiri în toate domeniile, în beneficiul cetățenilor UE. De asemenea, ar trebui subliniat faptul că diferitele instrumente financiare ale UE sunt la dispoziția statului membru pentru a însoți punerea în aplicare a recomandărilor.