Hírlevél, 216. szám – Országspecifikus ajánlások

Egészség–EU Hírlevél, 216. szám – Fókuszban

Európai szemeszter: a Bizottság egészségügyi ajánlásokat javasol 12 EU-országnak

2018. május 23-án a Bizottság az európai szemeszter tavaszi csomagjának részeként benyújtotta a 2018. évi országspecifikus ajánlásokat, melyekben gazdaságpolitikai iránymutatásokkal szolgál a tagállamoknak az elkövetkező 12–18 hónapra. Xavier Prats Monnét, az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság főigazgatóját arról kérdeztük, mi várható az ajánlásoktól az egészségügyben.

El tudná magyarázni nekünk nagyon röviden, mi is az európai szemeszter, mi a háttere?

Az európai szemeszter a gazdasági, költségvetési és szociálpolitikai koordináció ciklusa az Európai Unióban. Az uniós gazdaságirányítási keret részét képezi. Több célt szolgál: segít a tagállamoknak elkerülni a túlzott államadósságot, megelőzi a makrogazdasági egyensúlyhiányt, támogatja a strukturális reformokat és a szociálpolitikai intézkedéseket, valamint előmozdítja a munkahelyteremtést, a növekedést és a beruházást.

E célok érdekében a Bizottság részletesen elemzi mindegyik ország költségvetési tervét, valamint a különböző szektorok makrogazdasági és strukturális reformjára vonatkozó tervét, majd országspecifikus ajánlásokat ad az EU kormányainak az elkövetkező 12–18 hónapra, és figyelemmel kíséri azok teljesítését. Mivel az egészségügyi kiadások – melyek az összes közkiadás 15%-át teszik ki – jelentős szerepet játszanak abban, hogy prosperáljon a gazdaság és társadalmainkat az összetartás és a kölcsönös szolidaritás jellemezze, az európai szemeszter már kezdetektől fogva kiterjedt az egészségügyi rendszerekre.

Melyek a tagállamoknak szóló egészségügyi ajánlások 2018-ra?

A Bizottság tizenkét EU-országnak tesz ajánlást egészségügyi rendszerének megreformálására. Ezek az ajánlások többek között az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának biztosítását, az alapellátás megszilárdítását és az EU-polgárok által fizetendő díjak csökkentését szolgálják. A hírlevélben található linkeken keresztül az olvasó alaposabban tájékozódhat a bizottsági ajánlásokról és az európai szemeszterről, de azt hangsúlyozni szeretném, hogy a Bizottság szándéka nem az, hogy rávilágítson egy-egy ország gyenge pontjaira. Az a cél vezérel bennünket, hogy segítsünk a tagállamoknak azonosítani a prioritásokat, és támogassuk őket strukturális reformjaik véghezvitelében azért, hogy egészségügyi rendszereik eredményesebben működjenek, továbbá hozzáférhetőbbek és ellenállóbbak legyenek. Elemzéseink és ajánlásaink az egyes országok helyzetének alapos értékelésén, és különösen a State of Health in the EU (Egészségügyi helyzet az Európai Unióban) kezdeményezés keretében biztosított információ- és ismeretcserén alapszanak. (Az ezzel kapcsolatos bővebb információkat lást lent.)

Tekintettel a kihívások mértékére és komplexitására ezen a területen, évekig tart, míg beérnek a változtatások eredményei. Az ajánlások ezért az erőfeszítések folytatására irányuló biztatásként is értelmezhetők.

Mi történik most, miután a Bizottság előterjesztette javaslatait?

Az országspecifikus ajánlásokra vonatkozó javaslatokat meg fogja vitatni a Tanács, ahol az EU-országoknak július elejéig kell szavazniuk a végleges szövegváltozat elfogadásáról. Ha a tagállamok elfogadják az ajánlásokat, a megvalósításukat a Bizottság figyelemmel fogja kísérni, és be fog számolni róluk a tervek szerint 2019. február–márciusra elkészülő országjelentéseiben. Maguk a tagállamok is jelentést tesznek az ajánlásokban foglaltak megvalósításáról, mégpedig a 2019 áprilisában esedékes nemzeti reformprogramjaikban. A Bizottság 2019 májusa tájékán új ajánlásokat javasolhat. Itt a hangsúly a folyamatosságon van, hiszen az uniós polgárok javát szem előtt tartva minden területen a keretfeltételek folyamatos javítására törekszünk. Megemlítendő az is, hogy a tagállamok különböző uniós pénzügyi eszközöket vehetnek igénybe az ajánlások megvalósításához.