Bilten 216 – Preporuke po državama članicama

Bilten Zdravlje-EU 216 – Fokus

Europski semestar: Komisija predlaže preporuke u području zdravlja za 12 država članica EU-a

Komisija je 23. svibnja 2018. u okviru proljetnog paketa europskog semestra predstavila preporuke po državama za 2018. kojima se utvrđuju smjernice ekonomske politike za države članice za sljedećih 12 do 18 mjeseci. Glavni direktor Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane Xavier Prats Monné govori o utjecaju na sektor zdravstva.

Možete li objasniti što je europski semestar?

Europski semestar ciklus je usklađivanja gospodarskih, fiskalnih i socijalnih politika u EU-u. Sastavni je dio okvira EU-a za gospodarsko upravljanje, a cilj mu je pomoći državama članicama EU-a da izbjegnu prekomjerni državni dug, spriječiti makroekonomske neravnoteže, podržati strukturne reforme i socijalne politike te promicati zapošljavanje, rast i ulaganje.

Kako bi u tome uspjeli Komisija provodi podrobnu analizu planova svake zemlje za proračunske, makroekonomske i strukturne reforme u raznim sektorima, nakon čega vladama država EU-a daje preporuke po državama članicama za idućih 12 do 18 mjeseci, a u tom razdoblju i dalje prati njihov napredak. S obzirom na važnost rashoda za zdravstvo – 15 % ukupnih javnih rashoda – kao čimbenika gospodarskog blagostanja i socijalne kohezije, europski semestar već dugo obuhvaća probleme zdravstvenih sustava.

Koje su preporuke u području zdravstva za 2018.?

Preporuke po državama članicama koje se odnose na zdravstvene sustave upućene su dvanaest država članica EU-a. One su raznolike, od osiguravanja održivosti zdravstvenih sustava do jačanja primarne skrbi i smanjenja visokih izravnih gotovinskih troškova s kojima se suočavaju građani EU-a. Poveznice na preporuke i više informacija o europskom semestru nalaze se u ovom biltenu, ali htio bih naglasiti da namjera Komisije nije zbog tih nedostataka izdvojiti bilo koju državu članicu. Naš je cilj pomoći državama članicama da utvrde prioritete i poduprijeti ih u provođenju strukturnih reformi kako bi nacionalni zdravstveni sustavi postali učinkovitiji, pristupačniji korisnicima te otporniji. Naša analiza i preporuke temelje se na detaljnoj procjeni stanja u svakoj državi, a osobito na posredovanju znanja koje je omogućila inicijativa Stanje zdravlja u EU-u. (Više informacija nalazi se u nastavku)

S obzirom na opseg i složenost izazova u tom području, može proći i nekoliko godina kako bismo postigli promjene i polučili rezultate. Tim preporukama želimo potaknuti zemlje na ustrajnost.

Komisija je iznijela svoje prijedloge. Što sada?

O prijedlozima za preporuke po državama članicama raspravljat će se u Vijeću, a zemlje EU-a do početka srpnja moraju glasovati o njihovom konačnom donošenju. Ako preporuke budu prihvaćene njihova će se provedba pratiti u izvješću Komisije po državama članicama koje bi trebalo biti dovršeno u veljači/ožujku 2019. Izvješća o nacionalnim programima reformi država članica očekuju se u travnju 2019. Komisija bi nove preporuke mogla donijeti oko svibnja 2019. To je trajan proces, s obzirom da u cilju dobrobiti građana EU-a težimo ka stalnim poboljšanjima u svim područjima. Također vrijedi istaknuti da državama članicama na raspolaganju stoje različiti financijski instrumenti EU-a koji podupiru provedbu preporuka.