E-jaunumi Nr. 205 — Veselības stāvoklis ES

“Veselība ES” e-jaunumi Nr. 205 — Priekšplānā

Kā saglabāt līdzpilsoņu veselību — Komisija diagnosticē veselības stāvokli ES

Kā saglabāt ES veselības aprūpes sistēmu efektivitāti, pieejamību un noturību? Par veselības un pārtikas nekaitīguma jautājumiem atbildīgais Eiropas komisārs Vītenis Andrjukaitis aplūko secinājumus, pie kuriem Komisija nonāca, noslēdzoties divu gadu ciklam “Veselības stāvoklis ES”. Komisija nupat ir publicējusi 28 valstu veselības profilus un pievienotu ziņojumu, kas sniedz ES valstu veselības aprūpes sistēmu padziļinātu novērtējumu.

Kāds bija šo ziņojumu mērķis?

Šie ziņojumi parāda kopīgās problēmas, ar kurām saskaras ES veselības sistēmas. Sniedzot izsmeļošus datus un informāciju, to mērķis ir palīdzēt par veselību atbildīgajām valsts iestādēm risināt problēmas un izdarīt pareizo izvēli attiecībā uz politiku un investīcijām.

Kā šie ziņojumi tiek sagatavoti?

Valstu profili veselības jomā tika sagatavoti sadarbībā ar ESAO un Eiropas Veselības sistēmu un politikas novērošanas centru. Komisijas pievienotais ziņojums atspoguļo visām dalībvalstīm kopīgos politiskos mērķus un norāda uz jomām, kurās Komisija varētu veicināt savstarpēju mācīšanos un labas prakses apmaiņu.

Kādi ir galvenie secinājumi?

Politikas veidošanā ir jāpārskata mūsu izpratne par veselības aprūpi. ES dalībvalstis saskaras ar lielā mērā līdzīgām problēmām. Esam konstatējuši piecas plašas izmaiņas, kas prasa no mums intensificēt pūliņus. Īsumā tie ir šādi.

 • 1. Veselības veicināšana un slimību profilakse
  Tikai aptuveni 3% veselības budžeta tiek atvēlēti profilaksei, tajā pašā laikā 80% veselības aprūpes izmaksu attiecināmi uz neinfekciozajām slimībām, no kurām bieži vien var izvairīties. Proaktīvas investīcijas, kuru mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un cīnīties pret galvenajiem riska faktoriem, tādiem kā alkohola patēriņš, smēķēšana un fizisko aktivitāšu trūkums, ļautu ievērojami samazināt neinfekciozo slimību radīto slogu, glābt dzīvības un arī ietaupīt naudu.

 • 2. Efektīva primārā aprūpe
  Viens no četriem pacientiem veselības problēmu gadījumā nonāk tieši slimnīcā, tāpēc ka primārā veselības aprūpe nav pietiekami pieejama. Ja kvalitatīva primārā veselības aprūpe būtu viegli pieejama visiem un tā ietvertu veselības veicināšanu un slimību profilaksi, tiktu mazināts slogs neatliekamajai palīdzībai.

 • 3. Integrēta aprūpe
  Nereti pacientiem ir vairākas veselības problēmas, īpaši lielākā vecumā. Tālab, lai saņemtu palīdzību, bieži vien viņiem ir jāorientējas aprūpes pakalpojumu labirintā, tā vietā, lai saņemtu atbalstu un norādījumus, pateicoties integrētai veselības aprūpei. Veselības aprūpes speciālistiem ir jāsadarbojas, un infrastruktūrām ir jāatvieglina viņiem šis uzdevums.

 • 4. Veselības aprūpes darbspēka aktīva un pareiza plānošana
  Lai veselības aprūpes sistēmas būtu labā stāvoklī, ir svarīgi, lai veselības aprūpes darbspēka veselības stāvoklis būtu labs. Lai nostiprinātu primārās aprūpes lomu un lielākā mērā tiktu akcentēta profilakse un veselības aprūpes pakalpojumu veicināšana un integrēšana, ir vajadzīga aktīva plānošana un prognozēšana, lai sagatavotu veselības darbspēku paredzamajām pārmaiņām.

 • 5. Uz pacientu centrēti veselības dati
  Mēs zinām daudz par maz par pacientu ārstēšanas rezultātiem, zinām tikai to, vai pacienti dzīvo vai mirst. Kā konkrētā slimība iespaido kāda ikdienas darbības? Ka ārstēšana uzlabojusi viņa dzīves kvalitāti? Mums vajag vairāk veselības datu par pacientu pieredzi un ārstēšanas rezultātiem. Jaunās tehnoloģijas varētu lielā mērā palīdzēt darīt šo par iespējamu.

Kādi ir nākamie etapi tagad, kad ir noslēdzies pirmais cikls par veselības stāvokli ES?

Dalībvalstīm ir iespēja, ja tās to vēlas, pāriet pie nākamā posma un satikties ar ekspertiem, kuri ir sagatavojuši šos ziņojumus. Un kaut arī šis cikls ir noslēdzies, tikko ir sācies nākamais. Nākamo divu gadu laikā tiks publicēti jauni ziņojumi, un mēs ceram, ka tie vairāk un vairāk atspoguļos reālo progresu un izmaiņas mūsu izpratnē par veselību, īpaši citās politikas jomās.