Informacinis biuletenis Nr. 205. Sveikatos būklė ES

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 205. Dėmesio centre

Kaip apsaugoti mūsų piliečių sveikatą. Europos Komisija apžvelgia sveikatos būklę ES

Ką daryti, kad ES sveikatos sistemos išliktų pakankamai veiksmingos, prieinamos ir atsparios? Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis apžvelgia kai kurias Komisijos išvadas, padarytas po dvejų ciklo „Sveikatos būklė ES“ metų. Komisija ką tik paskelbė sveikatos būklės 28 šalyse apžvalgas ir pridedamąją ataskaitą, kuriose išsamiai vertinamos ES šalių sveikatos sistemos.

Kokiu tikslu parengtos šios ataskaitos?

Ataskaitose atskleidžiami bendri spręstini ES sveikatos sistemų uždaviniai. Pateikiant išsamius duomenis ir įžvalgas siekiama padėti nacionalinėms sveikatos institucijoms, kad joms būtų lengviau spręsti šias problemas ir daryti teisingus sprendimus politikos ir investicijų srityse.

Kaip ataskaitos buvo rengiamos?

Sveikatos būklės apžvalgos kiekvienoje šalyje parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su EBPO ir Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo įstaiga. Pridedamojoje Komisijos ataskaitoje atsispindi bendri visų valstybių narių politikos tikslai ir nurodoma, kurių sričių tarpusavio mokymąsi ir gerosios patirties mainus Komisija galėtų skatinti.

Kokios pagrindinės išvados?

Reikia persvarstyti sveikatos klausimų svarbą formuojant politiką. Valstybėms narėms kyla labai panašių uždavinių. Matome, kad vyksta penki dideli pokyčiai. Kad į juos deramai reaguotume, mums visiems būtina dėti daugiau pastangų. Trumpai juos apibendrinsiu.

 • 1. Sveikatos ugdymas ir ligų prevencija
  Prevencijai išleidžiami tik maždaug 3 % sveikatos biudžetų, nors neužkrečiamųjų ligų, kurioms dažnai galima užkirsti kelią, gydymo išlaidos sudaro iki 80 % sveikatos priežiūros išlaidų. Aktyviai investuojant į sveikos gyvensenos propagavimą ir pagrindinių rizikos veiksnių, pavyzdžiui, alkoholio vartojimo, rūkymo ir nepakankamos fizinės veiklos, šalinimą būtų galima gerokai sumažinti neužkrečiamųjų ligų naštą, išsaugoti gyvybių ir sutaupyti lėšų.

 • 2. Veiksminga pirminė sveikatos priežiūra
  Kas ketvirtas pacientas kilus sveikatos problemai važiuoja tiesiai į ligoninę, nes negali gauti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, kai jų prireikia. Dėl to ligoninėms tenka didelė našta. Jei kiekvienas žmogus galėtų lengvai gauti gerų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų ir jei į pirminę sveikatos priežiūrą būtų įtrauktas sveikatos ugdymas ir ligų prevencija, reikėtų mažiau intensyviosios priežiūros.

 • 3. Integruota priežiūra
  Pacientai, ypač vyresnio amžiaus, neretai serga daugiau kaip viena liga. Jiems dažnai tenka klaidžioti sveikatos tarnybų labirinte, užuot gavus integruotą priežiūrą – reikiamą pagalbą ir patarimus. Sveikatos priežiūros specialistai turi bendradarbiauti, o infrastruktūra turi suteikti jiems galimybę tai daryti daug lengviau.

 • 4. Padėties, susijusios su sveikatos priežiūros darbuotojais, aktyvus planavimas ir prognozavimas
  Kad mūsų sveikatos sistemos būtų tvirtos, reikia patikimų sveikatos priežiūros darbuotojų. Kad būtų galima stiprinti pirminės sveikatos priežiūros vaidmenį, daugiau dėmesio skirti ligų prevencijai ir sveikatos ugdymui, integruoti sveikatos priežiūros paslaugas, reikės aktyviai planuoti ir prognozuoti, kad sveikatos priežiūros darbuotojai būtų pasirengę pokyčiams.

 • 5. Į pacientus orientuoti sveikatos duomenys
  Apie pacientus, be jų gyvenimo arba mirties fakto, žinome labai nedaug. Kaip kai kurios ligos trukdo kasdienei žmogaus veiklai? Kiek dėl gydymo pagerėja gyvenimo kokybė? Reikia daugiau žinoti apie pacientų patirtį ir gydymo rezultatus, ir naujosios technologijos galėtų labai padėti tai pasiekti.

Kas bus daroma pasibaigus pirmajam ciklui „Sveikatos būklė ES“?

Dabar valstybės narės turi galimybę savanoriškai žengti kitą žingsnį – susitikti su šias ataskaitas rengusiais ekspertais. Šis ciklas pasibaigė, tačiau ką tik prasidėjo kitas. Per kitus dvejus metus bus parengtos naujos ataskaitos. Tikimės, kad iš jų bus matyti, jog daroma vis didesnė pažanga ir kad keičiasi mūsų mąstysena apie sveikatą, visų pirma sveikatos klausimų svarbą kitose politikos srityse.