Uutiskirje 205 – Terveyden tila EU:ssa

Terveys-EU-uutiskirje 205 – Valokeilassa

Komissio diagnosoi terveyden tilan EU:ssa

Miten voidaan varmistaa EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuus, kattavuus ja kestävyys myös nykyisten kustannuspaineiden alla? Euroopan komissio on julkaissut kaksivuotiseen Terveyden tila EU:ssa -sykliin kuuluvat maakohtaiset terveysprofiilit ja niiden oheisraportin, joissa arvioidaan EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmiä. EU:n terveyskomissaari Vytenis Andriukaitis vastaa seuraavassa maakohtaisia profiileja koskeviin kysymyksiin.

Mitä tarkoitusta varten maakohtaiset raportit on laadittu?

Analyyseillä arvioidaan EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmien yhteisiä haasteita. Raporteissa on kattavaa tietoa ja tuloksia, jotka auttavat kansallisia terveysviranomaisia etsimään ratkaisuja näihin haasteisiin ja tukevat päätöksentekoa ja investointeja.

Miten raportit laadittiin?

Maakohtaiset terveysprofiilit laadittiin tiiviissä yhteistyössä OECD:n ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksen kanssa. Komission laatimassa oheisraportissa käsitellään EU-maiden yhteisiä terveyspolitiikan tavoitteita ja kartoitetaan aloja, joilla Euroopan komissio voi edistää keskinäistä oppimista ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Mitkä ovat tärkeimmät analyysitulokset?

Terveysasiat on otettava uudella tavalla huomioon kaikilla politiikan aloilla. EU-maiden haasteet ovat pitkälti samanlaisia. Havaitsimme viisi kehityssuuntausta, jotka edellyttävät entistä määrätietoisempia toimia:

 • 1. Terveysvalistus ja ehkäisevä terveydenhuolto
  Terveydenhuollon määrärahoista vain 3 % käytetään sairauksien ehkäisyyn, vaikka ei-tarttuvien tautien osuus terveysmenoista on lähes 80 %. Edistämällä terveellisiä elämäntapoja ja vaikuttamalla keskeisiin terveysriskeihin, kuten alkoholinkäyttöön, tupakointiin ja liikunnan puutteeseen, voidaan tehokkaasti vähentää tällaisten sairauksien aiheuttamaa rasitetta, vähentää kuolleisuutta ja säästää rahaa.

 • 2. Vankka perusterveydenhuolto
  Potilaista 27 prosenttia hakeutuu suoraan päivystyspoliklinikalle, koska he eivät saa lääkärinaikaa terveyskeskuksesta. Tämä vie suotta sairaalojen resursseja. Akuuttisairaanhoidon paineita voidaan vähentää huolehtimalla siitä, että kaikki saavat tarvittaessa laadukasta perusterveydenhuoltoa, jossa myös panostetaan terveysvalistukseen ja ehkäiseviin toimiin.

 • 3. Integroidut hoitopalvelut
  Monet potilaat – etenkin ikääntyneet – kärsivät useista terveysongelmista samanaikaisesti. Varsin usein potilas joutuu hakemaan hoitoa monista eri paikoista, koska hoitopalveluja ei ole integroitu. Terveysalan ammattilaisten pitää tehdä yhteistyötä, ja järjestelmää on kehitettävä yhteistyön helpottamiseksi.

 • 4. Terveydenhuoltoalan ennakoiva työvoimasuunnittelu
  Terveydenhuoltojärjestelmä toimii terveeltä pohjalta vain, jos sen palveluksessa on riittävästi työvoimaa, jolla on oikeanlaista osaamista. Tarvitaan ennakoivaa työvoimasuunnittelua, jotta terveydenhuoltoalan henkilöstöresurssit mukautuvat alan kehitykseen ja jotta voidaan vahvistaa perusterveydenhuoltoa, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja terveysvalistusta sekä integroida terveyspalveluja.

 • 5. Potilaskeskeiset terveystilastot
  Tietoa potilaiden kokemuksista on kerätty hyvin vähän. Miten tietty sairaus vaikeuttaa potilaan arkielämää? Miten jokin hoito on parantanut sairastuneen elämänlaatua? Tarvitaan enemmän potilaskeskeistä tietoa hoitotuloksista ja -kokemuksista, ja nykytekniikalla sen hankkiminen on mahdollista.

Ensimmäinen Terveyden tila EU:ssa -sykli on nyt päättymässä. Miten tästä jatketaan eteenpäin?

Pallo on nyt EU-mailla. Ne voivat niin halutessaan tavata raportin laatineita asiantuntijoita. Ensimmäinen sykli on tosiaankin päättynyt, mutta uusi juuri alkamassa, ja kahden vuoden kuluttua laaditaan jälleen uudet maakohtaiset raportit. Toivomme, että tapahtuu aitoa edistymistä ja että terveysasiat otetaan uudella tavalla huomioon myös muilla politiikan aloilla.