Ενημερωτικό δελτίο 205 - Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Ενημερωτικό δελτίο «Υγεία-ΕΕ» 205 - Σε πρώτο πλάνο

Πώς να διατηρούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες υγιείς - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί διάγνωση της κατάστασης της υγείας στην ΕΕ

Πώς μπορούν τα συστήματα υγείας της ΕΕ να εξακολουθούν να είναι τα κατάλληλα από την άποψη της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ανθεκτικότητας; Ο επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Βιτένις Αντρουκάιτις εξετάζει ορισμένα από τα συμπεράσματα της Επιτροπής, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον διετή κύκλο για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ. Τα προφίλ υγείας των 28 χωρών της ΕΕ μαζί με τη συνοδευτική έκθεση, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιολογούν σε βάθος τα συστήματα υγείας των χωρών της ΕΕ.

Ποιος ήταν ο λόγος για την εκπόνηση αυτών των εκθέσεων;

Οι εκθέσεις παρουσιάζουν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας της ΕΕ. Με την παροχή ολοκληρωμένων στοιχείων και πληροφοριών, στοχεύουν στη στήριξη των εθνικών υγειονομικών αρχών στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να κάνουν τις κατάλληλες πολιτικές και επενδυτικές επιλογές.

Πώς εκπονήθηκαν οι εκθέσεις;

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα εκπονήθηκαν σε στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας. Η συνοδευτική έκθεση της Επιτροπής αντικατοπτρίζει τους κοινούς στόχους πολιτικής των κρατών μελών και επισημαίνει δυνητικούς τομείς στους οποίους η Επιτροπή μπορεί να ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Ποια είναι τα βασικά πορίσματα;

Είναι αναγκαίο να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα θέματα υγείας κατά τη χάραξη πολιτικής. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Έχουμε διαπιστώσει ότι συντελούνται πέντε σημαντικές αλλαγές, για τις οποίες πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Ειδικότερα:

 • 1. Προαγωγή της υγείας και πρόληψη των ασθενειών
  Μόνο το 3% περίπου των προϋπολογισμών για την υγεία δαπανώνται για την πρόληψη ασθενειών, ενώ οι μη μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίες συχνά είναι δυνατόν να προληφθούν, αντιπροσωπεύουν μέχρι και το 80% των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Η επένδυση στην προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και στην αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου, όπως του καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοόλ και της έλλειψης φυσικής άσκησης θα μπορούσε να μειώσει ουσιαστικά το κόστος που συνεπάγονται οι μη μεταδοτικές ασθένειες, και να συμβάλει. στη διάσωση ζωών και στην εξοικονόμηση χρημάτων.

 • 2. Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης
  Ένας στους τέσσερις ασθενείς πηγαίνει κατευθείαν στο νοσοκομείο όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας επειδή δεν έχει πρόσβαση σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη όταν την χρειάζεται, με αποτέλεσμα τη μεγάλη επιβάρυνση των νοσοκομείων. Η διασφάλιση καλών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης εύκολα προσβάσιμων από όλους και η λήψη μέτρων προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών θα μπορούσαν να μειώσουν την επιβάρυνση της εντατικής περίθαλψης.

 • 3. Ολοκληρωμένη περίθαλψη
  Είναι αρκετά συνηθισμένο για τους ασθενείς να μην έχουν ένα μόνο πρόβλημα υγείας, ιδίως όσο γερνούν. Συχνά είναι αναγκασμένοι να αναζητούν μόνοι τους βοήθεια μέσα στον λαβύρινθο των υπηρεσιών υγείας, αντί να λαμβάνουν στήριξη και καθοδήγηση μέσω της ολοκληρωμένης περίθαλψης. Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να συνεργάζονται και γι΄αυτό χρειάζονται τις κατάλληλες υποδομές.

 • 4. Προνοητικό προσωπικό και καλός προγραμματισμός στον τομέα της υγείας
  Για να έχουμε υγιή συστήματα υγείας, χρειαζόμαστε ένα υγιές προσωπικό. Η ενίσχυση του ρόλου της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή και η ολοκλήρωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν προορατικό σχεδιασμό και προβλέψεις, ώστε το εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας να μπορεί να αντιμετωπίζει καλύτερα τις μελλοντικές εξελίξεις.

 • 5. Δεδομένα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή
  Γνωρίζουμε πολύ λίγα για την πορεία της υγείας ενός ασθενούς πέρα από το αν ζει ή αν πέθανε. Με ποιον τρόπο μια συγκεκριμένη ασθένεια εμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητες ενός ατόμου; Με ποιον τρόπο συνέβαλε μια θεραπεία στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του; Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, σχετικά με τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα και οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Τι πρόκειται να γίνει τώρα που ο πρώτος κύκλος για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ πλησιάζει στο τέλος του;

Τα κράτη μέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, να κάνουν το «επόμενο βήμα» και να έλθουν σε επαφή με τους εμπειρογνώμονες που συνέταξαν αυτές τις εκθέσεις. Και, μολονότι ο κύκλος αυτός ολοκληρώθηκε, ένας άλλος μόλις ξεκίνησε. Ελπίζουμε ότι οι νέες εκθέσεις που θα εκπονηθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα αντικατοπτρίζουν όλο και περισσότερο την πραγματική πρόοδο και τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα θέματα υγείας, ιδίως στο πλαίσιο άλλων τομέων πολιτικής.