Nyhedsbrev 205 – Sundhedstilstanden i EU

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 205 – Fokus

Sådan sikrer vi EU-borgernes sundhed: Kommissionen tager temperaturen på sundhedstilstanden i EU

Hvordan sikrer vi, at sundhedssystemerne i EU bliver så effektive, tilgængelige og robuste, som vi ønsker? Kommissæren for sundhed og fødevaresikkerhed, Vytenis Andriukaitis, ser på nogle af Kommissionens konklusioner på grundlag af det, vi har lært af den toårige runde om "Sundhedstilstanden i EU". Kommissionen har netop offentliggjort sundhedsprofiler for de 28 medlemslande, og sammen med den ledsagende rapport udgør de en grundig vurdering af landenes sundhedssystemer.

Hvad var formålet med at udarbejde disse rapporter?

Rapporterne viser de fælles udfordringer, der findes for de europæiske sundhedssystemer. Ved at fremlægge omfattende data og viden vil vi understøtte de nationale sundhedsmyndigheder i at løfte udfordringerne og træffe de rette politiske og investeringsmæssige valg.

Hvordan er rapporterne blevet udarbejdet?

De landespecifikke sundhedsprofiler er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med OECD og Det Europæiske Overvågningscenter for Sundhedssystemer og ‑politikker. Kommissionens ledsagende rapport afspejler fælles politiske mål på tværs af medlemslandene og afdækker potentielle områder, hvor Kommissionen kan tilskynde til gensidig læring og udveksling af god praksis.

Hvad er rapportens vigtigste resultater?

Det er nødvendigt at gentænke vores opfattelse af sundhedspolitik. Medlemslandene står over for mange af de samme udfordringer. Vi har konstateret, at der er sker forandringer på fem hovedområder, hvor vi alle er nødt til at forstærke vores indsats. Kort fortalt drejer det sig om:

 • 1. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
  Kun ca. 3 % af sundhedsbudgetterne bruges på forebyggelse, skønt ikke-smitsomme sygdomme, der i mange tilfælde kan forebygges, lægger beslag på op til 80 % af udgifterne til sundhedspleje. Proaktive investeringer i fremme af sund livsstil og bekæmpelse af de store risikofaktorer som alkohol, rygning og fysisk inaktivitet kan i høj grad reducere forekomsten af ikke-overførbare sygdomme, så vi kan spare både liv og penge.

 • 2. En styrket primær pleje
  Hver fjerde patient tager direkte på hospitalet, når de får et sundhedsproblem, fordi de ikke har adgang til primær pleje, når de har behov for det, og det lægger et stort pres på hospitalerne. Ved at gøre den primære pleje lettilgængelig for alle og ved at forankre sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i den primære pleje, kan vi lette byrden for den akutte behandling.

 • 3. Integreret pleje
  Det er ikke usædvanligt for patienter at have mere end ét helbredsproblem – og det gælder især de ældre. De skal ofte igennem en labyrint af sundhedstjenester for at få hjælp, i stedet for at få støtte og vejledning via integreret pleje. De sundhedsprofessionelle skal arbejde mere sammen, og infrastrukturen skal gøre det meget lettere for dem at samarbejde.

 • 4. En proaktiv sundhedsarbejdsstyrke og god planlægning
  Vi har brug for en sund arbejdsstyrke på sundhedsområdet, hvis vi skal opnå sunde sundhedssystemer. Hvis vi skal styrke den primære plejes rolle, fokusere mere på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og indføre integrerede sundhedstjenester, er det nødvendigt med proaktiv planlægning og realistiske prognoser, så sundhedspersonalet bliver mere modstandsdygtigt over for den fremtidige udvikling.

 • 5. Patientorienterede sundhedsdata
  Ud over fakta om liv og død ved vi kun meget lidt om konsekvenserne af sygdom for patienterne. Hvordan hæmmer en bestemt sygdom patientens hverdagsaktiviteter? Hvordan har en specifik behandling forbedret en persons livskvalitet? Vi har brug for flere patientorienterede sundhedsdata om erfaringer og resultater, og med ny teknologi kan vi komme et langt stykke ad vejen.

Hvad skal der ske nu, hvor den første runde om Sundhedstilstanden i EU nærmer sig sin afslutning?

Nu får medlemslandene muligheden for frivilligt at tage et næste skridt og mødes med de eksperter, der har udarbejdet rapporterne. Og selv om den første runde nu er ovre, er der jo også lige begyndt en ny. Når de nye rapporter kommer i løbet af de næste to år, håber vi, at de i stigende grad afspejler reelle fremskridt og nye måder at se på sundhed på, ikke mindst inden for andre politikområder.