Nyhedsbrev 201 - Chrodis Plus

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 201 - Fokus

Bedste praksis i praksis – CHRODIS PLUS skal bygge videre på fremskridt i EU inden for ikkesmitsomme sygdomme

Dr. Antonio Sarria-Santamera, som er koordinator for den nye fællesaktion CHRODIS PLUS, diskuterer initiativet, som er samfinansieret under sundhedsprogrammet, og som samler 45 associerede partnere fra 21 lande med henblik på at lette byrden ved kroniske sygdomme. Antonio Sarria-Santamera er professor i forvaltning af sundhedstjenester på den spanske nationale skole for folkesundhed (ENS-ISCIII) og gruppeleder for det spanske net af sundhedstjenesters forskning i kroniske sygdomme.

CHRODIS PLUS bygger videre på det arbejde, der er gjort af CHRODIS, den første EU-fællesaktion om kroniske sygdomme og sund aldring. Hvad opnåede CHRODIS?

CHRODIS kortlagde god praksis for fremme af sundhed og forebyggelse af kroniske sygdomme, udarbejdede retningslinjer for innovativ og effektiv pleje for patienter med flere sygdomme (dette er almindeligt ved kroniske sygdomme – en person med hjerteproblemer kan f.eks. også lide af for højt blodtryk). CHRODIS udførte også en casestudie om sukkersyge for at afprøve det europæiske samarbejde inden for kroniske sygdomme og – hvad der er særligt vigtigt – skabte en platform, hvor beslutningstagere, sundhedspersonale, patienter og forskere i hele EU kan finde og dele ekspertviden om kroniske sygdomme.

Hvad vil CHRODIS PLUS bidrage med?

CHRODIS PLUS vil tilføje ny praksis til platformen, og hovedmålet bliver at hjælpe EU-landene med at kortlægge innovative politikker og strategier og føre dem ud i livet, især dem, som hjælper til med at forsinke kroniske sygdommes indtræden, forlænge livet og øge livskvaliteten.

Hvilke aktiviteter vil CHRODIS PLUS udføre?

CHRODIS PLUS vil bygge videre på CHRODIS' arbejde og holde drøftelser både på EU-plan og i de enkelte lande for at generere forslag til tiltag inden for sundhedsfremme og primær forebyggelse, give vejledning til interessenter inden for sundhedssektoren.
Ud over aktiviteter som udvikling af et nyt arbejdsprogram om integration i nationale politikker og bæredygtighed vil CHRODIS PLUS samarbejde med andre på området, både på internationalt, nationalt og lokalt plan, og etablere forbindelser med relevante europæiske projekter – især projekter med lignende formål som f.eks. JA-NPA, JA-ADVANTAGE og det nyoprettede JA-eHEALTH.

Hvordan vil CHRODIS PLUS gavne EU's borgere?

CHRODIS PLUS vil give patienterne magt, så folk bliver mere proaktive og ansvarlige for deres eget velvære, og vil tale for en mere holistisk tilgang til sundhed. Det vil hjælpe folk med at undgå at udvikle kroniske sygdomme gennem forebyggelse og fremme af et bedre helbred og vil i stigende grad opfordre de primære sundhedstjenesteydere til at give råd om en sund livsstil.

CHRODIS PLUS vil også hjælpe med den pleje, der gives til patienter, som allerede har en kronisk sygdom, arbejde på at mindske uligheden ved sundhedspleje og tackle kroniske sygdomme på arbejdspladsen. Det skal også hjælpe de ældre med at få flere sunde år og bevare deres selvstændighed.

Ambitionerne er store, men CHRODIS har allerede støbt fundamentet, og potentialet er meget stort, når eksperterne deler deres viden for at nå fælles mål. Platformen gør det muligt for CHRODIS PLUS at få oplysninger fra hele EU om pleje- og behandlingsmuligheder, der er klar til brug i andre lande. Ud over at arbejde for primær pleje og en innovativ tilgang til sundhedspleje satser CHRODIS PLUS også på at hjælpe patientgrupperne til at blive mere effektive fortalere for forandring.

Får CHRODIS PLUS konsekvenser for andre EU-prioriteter?

En sundere befolkning betyder en sundere økonomi. Det flugter med EU's tiårsstrategi for økonomisk vækst, Europa 2020, og er særligt vigtigt på baggrund af udsigten til, at antallet af mennesker på 65 år og derover i de næste 20 år kan stige med 45 %.