Informacinis biuletenis Nr. 190. Europos referencijos centrų tinklai

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 190. Dėmesio centre

Tūkstančiai pacientų galės naudotis Europos referencijos centrų tinklais

2017 m. kovo 1 d. pradėjo veikti 24 teminiai Europos referencijos centrų tinklai, kurie sujungs per 900 itin specializuotų sveikatos priežiūros įstaigų iš 26 šalių. Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis teigia, kad ES bendradarbiavimo retųjų ir sudėtingų ligų srityje vertė itin didelė.

Kas paskatino sukurti Europos referencijos centrų tinklus?

Dažnai girdime tragiškų gyvybei pavojingomis retosiomis arba sudėtingomis ligomis sergančių pacientų, kurie negali gauti tikslios diagnozės ar tinkamo gydymo ir dažnai patiria nepataisomų pasekmių, istorijų. Gydytojams dažnai trūksta informacijos apie retąsias arba sudėtingas ligas ir galimybių plėsti profesinius ryšius su retųjų ligų specialistais. Todėl, kaip ir daugeliu kitų atvejų, būtina bendradarbiauti – gali būti, kad trūkstamų žinių galima gauti visai šalia arba kitoje ES šalyje. Turime suburti žmones ir naudodamiesi Europos referencijos centrų tinklais pacientams bei gydytojams sudaryti galimybes pasinaudoti specialistų iš visos Europos žiniomis.

Kaip Europos referencijos centrų tinklai gali pagerinti europiečių gyvenimą?

Pacientai, sergantys retosiomis ir sudėtingomis ligomis, galės gauti geriausią gydymą nuo konkrečios jų ligos ir konsultacijas. Jų gydytojai galės kreiptis į aukštos specializacijos kolegų grupę iš visos Europos.

Pirmuoju etapu daugiau kaip 900 sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiaus 24 teminiuose tinkluose, kurių specializacijos sritys nuo vaikų vėžio iki imunodeficito. Tai pagerins diagnostiką ir gydymą ir padės teikti prieinamas, kokybiškas ir ekonomiškai efektyvias sveikatos priežiūros paslaugas.

Kokia bus ES lygmens bendradarbiavimo šioje srityje pridėtinė vertė?

Žinios apie konkrečias retąsias ligas ir su jomis susiję ištekliai išsibarstę po atskiras šalis, o ES gali sujungti šiuos taškus, kad būtų sutelkta valstybių narių turima kompetencija ir kuo labiau padidinta sinergija.

Kas dar daroma kovojant su retosiomis ir sudėtingomis ligoms?

Europos referencijos centrų tinklai yra dalis platesnės strategijos, kuria siekiama, kad Europos sveikatos priežiūros sistemos būtų efektyvios, prieinamos ir lanksčios. Europos Komisija remia valstybes nares sutelkdama žinias ir kompetenciją, registrus ir duomenis ir finansuodama mokslinius tyrimus ir inovacijas, projektus ir bendrus veiksmus. Mes taip pat skatiname gamintojus kurti retuosius vaistus ir pateikti juos rinkai.

Ko tikitės iš Europos referencijos centrų tinklų ateityje?

Nė viena šalis neturi žinių ir gebėjimų, reikalingų retosioms ir sudėtingoms ligoms gydyti, o keisdamiesi gyvybiškai svarbiomis žiniomis ES lygmeniu per Europos referencijos centrų tinklus galime užtikrinti, kad pacientai visoje ES galėtų naudotis geriausia patirtimi. Tai reiškia, kad dešimtys tūkstančių žmonių turės galimybę gyventi ilgiau ir sveikiau.