Uudiskiri nr 190 – Euroopa tugivõrgustikud

Tervis-EL uudiskiri nr 190 – Fookuses

Euroopa tugivõrgustikest saavad kasu tuhanded patsiendid

1. märtsil 2017 alustas tööd 24 teemakohast Euroopa tugivõrgustikku, kuhu on koondunud 900 kitsalt spetsialiseerunud tervishoiuteenuse pakkujat 26 riigist. Tervishoiu ja toiduohutuse voliniku Vytenis Andriukaitise arvates on ELi koostöö väärtus eriti ilmne harvik- ja komplekshaiguste puhul.

Mis andis tõuke Euroopa tugivõrgustike loomiseks?

Sageli kuuleme eluohtlikke harvik- või komplekshaigusi põdevatest patsientidest, kes ei saa täpset diagnoosi või õiget ravi. Sellel on tihti kurvad tagajärjed. Sageli ei ole arstidel harvik- või komplekshaiguste kohta piisavalt teavet ning neil puuduvad võimalused vajalike spetsialistidega suhtlemiseks. Nii nagu paljudel teistel juhtudel, on ka siin kõige olulisem koostöö, sest vajalikud eriteadmised võivad olla kas mõnes naaberriigis või isegi kõrvaltänavas. Euroopa tugivõrgustike ülesanne on aidata inimestel teineteist leida ning anda patsientidele ja arstidele juurdepääs kogu Euroopast pärit eriteadmistele.

Kuidas saavad Euroopa tugivõrgustikud parandada eurooplaste elu?

Harvik- ja komplekshaigusi põdevad patsiendid saavad kasutada parimat võimalikku ravi ja nõustamist. Nende arstidel on võimalus võtta ühendust vastava ala spetsialistidega kogu Euroopas.

Esimeses etapis teeb 24 teemakohase (laste vähktõvest immuunpuudulikkuseni) võrgustiku raames koostööd üle 900 tervishoiuteenuse pakkuja. Koostöö parandab diagnoosimist ja ravi ning aitab pakkuda taskukohaseid, kvaliteetseid ja kulutasuvaid tervishoiuteenuseid.

Millist lisaväärtust ELi tasandi koostöö siin annab?

Praegu on harvikhaiguste alased teadmised ja ressursid riikide vahel hajutatud. Euroopa tugivõrgustike abiga saab Euroopa Liit pidepunktid omavahel ühendada, koondades teadmisi ja suurendades liikmesriikide vahelist sünergiat.

Mida veel harvik- ja komplekshaiguste probleemi leevendamiseks tehakse?

Euroopa tugivõrgustikud on osa laiemast strateegiast, mille eesmärk on muuta Euroopa tervishoiusüsteemid tõhusamaks, kättesaadavamaks ja paindlikumaks. Euroopa Komisjon toetab liikmesriike, koondades teavet ja ekspertteadmisi, registreid ja andmeid ning rahastades teadusuuringuid, innovatsiooni, projekte ja ühismeetmeid. Anname ka tootjatele stiimuli harva kasutatavate ravimite väljatöötamiseks ja turuleviimiseks.

Millisena loodate Euroopa tugivõrgustikke näha tulevikus?

Üheski riigis ei ole piisavalt teadmisi ja vahendeid, et ravida kõiki harvik- ja komplekshaigusi, kuid Euroopa tugivõrgustike kaudu elupäästvat teavet vahetades tagame, et kogu ELi patsientidel on juurdepääs parimale oskusteabele. Kokkuvõttes tähendab see seda, et kümned tuhanded inimesed saavad elada kauem ja tervemana.