Strukturfonderna och folkhälsa

Strukturfonderna

En god hälsa är viktig för att vi ska kunna jobba, vilket i sin tur ger tillväxt och förutsättningar för EU:s starka sociala skyddsnät. Hälsoinvesteringar är därför viktiga för ökat välstånd, välbefinnande och stabilitet i EU. 

EU:s sammanhållningspolitik och folkhälsa

Syftet med EU:s sammanhållningspolitik är att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan regionerna i EU – främst med hjälp av struktur- och investeringsfonderna. Hälso- och sjukvårdssektorn är viktig för regionernas utveckling och konkurrenskraft och får stöd från följande fonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden – finansierar infrastruktur och utrustning, e-hälsa, forskning och stöd till småföretag.
  • Europeiska socialfonden – finansierar initiativ om aktivt och hälsosamt åldrande, hälsofrämjande insatser, jämlik hälsa, stöd till vårdpersonal och bättre offentlig förvaltning.

Vem förvaltar fonderna?

EU-länderna beslutar själva om och genomför sina hälsoinvesteringar medan kommissionen hjälper länderna att bättre förvalta strukturfonderna och utbyta bästa praxis.

Kommissionen samordnar finansieringen och de tematiska prioriteringarna med EU-länderna, som sedan ansvarar för investeringarna på hemmaplan. Bidragen går till myndigheter, organisationer i den privata sektorn (särskilt småföretag), universitet, icke-statliga organisationer och föreningar.

Hur söker man bidrag?

Stöd till hälsoprojekt 2014–2020

I en diskussion om hälso- och sjukvården under 2013 kom man fram till hur strukturfonderna kan används effektivt för hälsoinvesteringar.

I en kartläggning av stödet till hälsoprojekt analyserades EU-ländernas operativa program och de åtgärder som finansieras under 2014–2020. Det finns också en teknisk verktygslåda som omfattar instrument och mekanismer, utvärdering av investeringar, ansökningsomgångar, indikatorer och nya koncept och modeller för vården.

EU:s struktur- och investeringsfonder bidrar till olika politiska mål:

  • Bättre tillgång till hälso- och sjukvård
  • Stöd till reformer som leder till en effektiv och flexibel hälso- och sjukvård
  • Användning av e-hälsa och andra digitala lösningar, särskilt med tanke på den digitala inre marknaden och att systemen ska vara kompatibla inom och mellan EU-länderna
  • Forskning och innovation inom hälsa och biovetenskap
  • Aktivt och hälsosamt åldrande, friskvård och förebyggande av sjukdomar
  • Insatser för vårdpersonalen (utbildning, livslångt lärande och arbetskraftsplanering)

Se exempel på hälsoprojekt

Läs mer