Sănătatea şi fondurile structurale

Fondurile structurale

Sănătatea și capacitatea de inserție profesională a cetățenilor UE merg mână în mână cu creșterea economică și protecția socială. De aceea, investițiile în domeniul sănătății sunt esențiale pentru asigurarea prosperității și bunăstării cetățenilor UE și pentru stabilitatea UE în sens mai larg. 

Politica de coeziune a UE și sănătatea

Politica de coeziune a UE urmărește să reducă inegalitățile de natură economică și socială dintre regiunile din Europa, în special cu ajutorul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI). Sectorul sănătății este recunoscut ca fiind un vector important al dezvoltării regionale și competitivității. Prin urmare, acest sector beneficiază de finanțare în baza ESI pentru investiții prin:

 • Fondul european de dezvoltare regională - finanțează infrastructura și echipamentele medicale, serviciile de e-sănătate, cercetarea și sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii
 • Fondul social european - finanțează activități din domeniul sănătății legate de îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, promovarea sănătății și abordarea inegalităților în materie de sănătate, precum și sprijinul pentru personalul sanitar și consolidarea capacităților administrației publice

Cine gestionează fondurile ESI?

În timp ce țările membre decid, definesc și implementează investițiile în sectorul sănătății, Comisia le încurajează să-și consolideze capacitățile de gestionare a fondurilor structurale în domeniul sănătății și să facă schimb de bune practici.

Modalitățile de finanțare și prioritățile tematice sunt coordonate cu fiecare stat membru în parte, acesta fiind responsabil cu implementarea investițiilor la nivel național. Beneficiarii pot fi organisme publice, organizații din sectorul privat (în special întreprinderile mici), universități, ONG-uri și asociații.

Cum se solicită finanțare ESI?

 • Cei interesați ar trebuie să consulte cererile de propuneri publicate de autoritățile de management relevante și să-și depună dosarul direct la acestea.
 • Ghidul Comisiei Europene oferă informații despre criteriile și etapele relevante.
 • Informați-vă cu privire le programele ESI din țara/regiunea dumneavoastră pentru a vedea dacă ideea dumneavoastră de proiect se încadrează într-unul dintre domeniile prioritare.

Finanțarea pentru sănătate din fondurile ESI 2014-2020

Factorii de succes în utilizarea eficientă a fondurilor structurale pentru sănătate au fost definiți în cadrul unui proces de reflecție privind sistemele de sănătate derulat în 2013.

Cartografierea utilizării fondurilor ESI în domeniul sănătății analizează finanțarea planificată pentru perioada 2014-2020 și programele operaționale ale fiecăreia din țările UE. De asemenea, a fost creat un set de instrumente tehnice și manageriale care acoperă instrumentele și mecanismele, evaluarea investițiilor, cererile de propuneri, indicatorii, precum și noile concepte și modele în materie de asistență medicală.

Proiectele finanțate prin fondurile ESI contribuie le realizarea mai multor obiective ale politicii din domeniul sănătății, cum ar fi:

 • îmbunătățirea accesului la asistența medicală
 • sprijin în favoarea proceselor de reformă, pentru crearea unor sisteme de sănătate eficiente și solide
 • adoptarea de soluții e-sănătate/digitale, în special în ceea ce privește piața unică digitală și interoperabilitatea acestor soluții în și între țările UE
 • cercetarea și inovarea în domeniul sănătății și al științelor vieții
 • îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, sănătatea și prevenirea bolilor
 • forța de muncă din domeniul sănătății (formare, învățare de-a lungul vieții, planificarea și menținerea forței de muncă)

Puteți consulta exemple de proiecte în domeniul sănătății finanțate prin fondurile ESI, pe tematici.

Informații pe aceeași temă